7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335

Xin chào mừng anh chị em đến với cộng đoàn Thánh Giuse, giáo xứ Thánh Anna, Tacoma


Cha
Chánh Xứ

Đa-minh
Nguyễn
Anh
Tuấn

Đến Mà Xem Xin chào vị khách thứ 2318

Bài của Carol Zimmermann, Catholic News Service, ngày 1 tháng 9, 2021. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic News.

Bản tin CNS/SIMON CALDWELL ngày 3 tháng 9, 2021, được đăng lại trên báo điện tử NW Catholic.
Sự từ chức của Giám Mục Jonathan Goodall được loan báo bởi Tổng Giám Mục Justin Welby của Giáo Tòa Canterberry trong một tuyên bố ngày 3 tháng 9, được loan đi ...

LỜI GIỚI THIỆU – Nếu nói rằng có những người đọc Kinh Tin Kính như một thói quen, tự động tự phát, không cảm nghiệm được ý nghĩa sâu xa … có lẽ không phải là nói quá đáng! Bài viết của Đức Giám Mục Daniel Mueggenborg về Kinh Tinh ...

Chúc Mừng

• Chúc Mừng Tân Ban Điều Hành CĐ Các Thánh Tử Đạo VN. Xin chúc mừng ca đoàn và cảm ơn các thành viên luôn hỗ trợ cho cộng đoàn và giáo xứ..

• Chúc Mừng Tân Ban Chấp Hành Hội Thánh Cả Giuse. Xin Chúa và Thánh Cả Giuse luôn gìn giữ các hội viên và chúc Hội phát triển mạnh mẽ.


Tri Ân và Cảm Tạ

• Hoa dâng Mẹ:
Bác Đỗ Thị Hoa: $60
• Ủng hộ mua máy cắt cỏ: Bác Vinh và chị Loan: $200; A/C Huê Nguyễn + Diễm Thúy: $150; Anh Chính Nguyễn: $10; Anh Duy Chu: $100
• Ủng hộ Quán 3 Miền: Chị Michelle Trần: $100
• Ủng hộ cho SG đợt 2: CN 25/7 - 22/8: $ 9,551
• Chị Minh Thu Chu đã ủng hộ 1 tượng Chúa Hài Đồng mới chuyển từ VN qua, và 40 cà vạt cho các anh Hội Thánh Cả Giuse & 40 cà vạt cho Hội Thánh Linh.

• Xin chào mừng và chân thành cám ơn Thầy Phó Tế Giuse Phạm Thể đã đến phục vụ cho Giáo Xứ và Cộng Đoàn. Xin Chúa luôn ban nhiều Hồng Ân trên thầy và gia đình.

• Cám ơn các anh chị em thiện nguyện đã giúp làm cho khuôn viên Giáo Xứ thêm đẹp và sạch sẽ. Xin Chúa trả công cho quý anh chị em.


Xin tri ân đến các hội đoàn, đã mời gọi hội viên đến dự đêm thắp nến cầu nguyện. Cảm ơn sự hiện diện của cộng đoàn giáo dân. Sự hiện diện của quý vị đã nói lên tinh thần hiệp nhất và giúp cho giờ cầu nguyện tăng ...Đọc tiếp ...

Tháng 10: Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ
• Những ai lần hạt chung (trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 17) Đọc tiếp ...

ĐÀNG THÁNH GIÁ