7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335

Xin chào mừng anh chị em đến với cộng đoàn Thánh Giuse, giáo xứ Thánh Anna, Tacoma


Cha
Chánh Xứ

Đa-minh
Nguyễn
Anh
Tuấn

Đến Mà Xem Xin chào vị khách thứ 1416

Tổng Giáo Phận Seatte Xác Tín và Sống Bí Tích Thánh Thể
Dẫn nhập: Trong năm đầu tiên thực thi sứ vụ tại Tổng Giáo phận Seattle, tôi đã cử hành Thánh lễ tại nhiều giáo xứ và giáo điểm. Đến đâu, tôi cũng được gặp các cộng đoàn tín hữu ...

Cách đây vài tuần, BBT CGVN có phổ biến bản văn “Thách Đố Đào Luyện Lương Tâm Để Làm Tín Hữu Công Dân”, bản dịch do ông Phaolô Phạm Xuân Khôi, là thành viên của Ủy Ban Giáo Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ chuyển ngữ.

The Catholic Church does not endorse any candidates or political parties, but the Church does advocate for public policies that serve the common good and are aligned with Church teachings.

Chúc Mừng

• Chúc mừng cho 2 em bé sẽ được rửa tội ngày 25/10: Maria Trần Tuệ Nhi và Maria Trần Thiên Anh Chloe. Xin Chúa chúc lành cho 2 em bé và hai gia đình

• Chúc mừng bổn mạng Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa - CN 18/10/2020


Tri Ân và Cảm Tạ

• Cảm ơn Hội Con Đức Mẹ đã ủng hộ $500 cho chương trình Lắp Đặt Hệ Thống Sưởi Nhà Xứ.

• Cảm ơn các mạnh thường quân ủng hộ tài chánh cho chương trình Lắp Đặt Hệ Thống Sưởi Nhà Xứ, nâng cấp hệ thống live stream và hoa trang trí nhà thờ. Xin Chúa ban muôn hồng ân trên quý ân nhân và gia đình.


Rước Kiệu 2017