7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335

Xin chào mừng anh chị em đến với cộng đoàn Thánh Giuse, giáo xứ Thánh Anna, Tacoma


Cha
Chánh Xứ

Đa-minh
Nguyễn
Anh
Tuấn

Đến Mà Xem Xin chào vị khách thứ 3772

Bài của Brian LeBlanc, nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử NW Catholic ngày 8 tháng 6, 2019.
Tin từ Seattle - Trước sự hiện diện của gia đình và một đoàn người ước tính khoảng một ngàn, Đức TGM Etienne đã trở thánh tổng giám mục phó ...

Bài của Kevin Birnbaum, chủ biên nguyệt san Northwest Catholic. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong số báo tháng 6, 2019. Giới thiệu vị lãnh đạo mới của Tổng Giáo Phận Seattle - Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne. Việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Etienne sẽ được cử ...

Bài của Sarah Pham, một nữ sinh trung học người Việt tại Giáo Xứ St Matthews, Seattle. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest Catholic tháng 5, 2019. Sarah là một học sinh chăm chỉ, học giỏi và có lòng mến Chúa đặc biệt. Cô đã mang ...

Chúc Mừng

• Mừng bổn mạng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể. Xin Thánh Thể Chúa luôn đồng hành, soi sáng và trợ giúp các Thừa Tác Viên hăng say nhiệt thành trong tác vụ được giao.

• Chúc mừng quý Cha nhân Ngày Kỷ Niệm Thụ Phong Linh Mục:
* 27 Năm Linh Mục của Cha Xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn
* 30 Năm Linh Mục của Cha Phêrô Hoàng Phượng


Tri Ân và Cảm Tạ

• Tiền dâng cúng Đức Mẹ viếng tư gia của Giáo Khu:
Cộng đoàn đã nhận được $392 từ Giáo Khu Gioankim. Chân thành cám ơn các gia đình của GK Gioankim đã góp một phần trong sinh họat của cộng đoàn.

• Chân thành cảm ơn quý anh chị em đã giúp cho chương trình garage sale được tốt đẹp.

• Giáo xứ đã nhận được $500 hỗ trợ cơ sở sinh hoạt của giáo xứ từ Hội Thánh Linh. Cám ơn Thầy Phó Tế, Ban Điều Hành và quý hội viên.

• Tiền dâng cúng Đức Mẹ viếng tư gia của Giáo Khu Giacôbê: $375. Chân thành cám ơn anh Nguyễn Văn Vĩnh (Giáo Khu Trưởng) và các gia đình thuộc Giáo Khu Giacôbê.


Đại diện cho Hội Thánh Linh, Giáo Xứ Thánh Anna, chúng con cám ơn LM Bùi Công Minh (cùng phái đoàn) đã đến giúp Tĩnh Tâm cho Cộng Đoàn/Giáo Xứ chúng con trong cuối tuần vừa qua. Tạ ơn Chúa mọi người tham dự được Chúa Thánh Linh đốt lên ...Đọc tiếp ...

THÁNH JULIE BILLIART (1751 – 1816)
THÁNH PHILIP NERI (1515 – 1595)
Lễ kính: 26 tháng Năm
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong Nguyệt San Northwest Catholic tháng 4 và tháng 5 năm 2019 Đọc tiếp ...

Rước Kiệu 2017