7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là danh sách những tín hữu Công Giáo người Việt hoặc thừa sai ngoại quốc được Giáo Hội Công Giáo Rôma tuyên thánh với l ý do tử đạo. Trong lịch sử Công Giáo tại Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã tử vì đạo để làm chứng cho đức tin Kitô Giáo. Trong số đó có 117 vị đã được Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, và Anrê Phú Yên được tuyên Chân Phước ngày 5 tháng 3 năm 2000.


Theo quốc tịch, 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam được chia ra như sau:

 • 11 vị gốc Tây Ban Nha: 6 giám mục và 5 linh mục dòng Đa Minh,
 • 10 vị gốc Pháp: 2 giám mục và 8 linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris,
 • 96 vị người Việt: 37 linh mục và 59 giáo dân - trong đó có 14 thầy giảng, 1 chủng sinh và một phụ nữ là bà Anê Lê Thị Thành.


Theo Việt Sử, các vị này đã bị giết trong những đời vua chúa sau đây:

 • 2 vị dưới thời chúa Trịnh Doanh (1740-1767),
 • 2 vị dưới thời chúa Trịnh Sâm (1767-1782),
 • 2 vị do sắc lệnh của vua Cảnh Thịnh (1782-1802),
 • 58 vị dưới thời vua Minh Mạng (1820-1841),
 • 3 vị dưới thời vua Thiệu Trị (1841-1847),
 • 50 vị dưới thời vua Tự Đức (1847-1883).


Trong thế kỷ 18 và 19, có khoảng từ 130 ngàn đến 300 ngàn người Công giáo đã chết vì đạo; riêng trong thời gian từ 1857 đến 1862, có khoảng 5 ngàn tín hữu bị giết, khoảng 40 ngàn tín hữu cùng 215 giáo sĩ, tu sĩ nam nữ đã bị bắt, bỏ tù hay lưu đày vì đạo. Trong số đó có 117 vị, tử đạo từ 1745 đến 1862, được Giáo Hội Công giáo Rôma tôn vinh Chân Phước qua bốn đợt:

 • Ngày 27 tháng 5 năm 1900 (thời Giáo Hoàng Lêô XIII): 64 vị
 • Ngày 20 tháng 5 năm 1906 (thời Giáo Hoàng Piô X): 8 vị
 • Ngày 2 tháng 5 năm 1909 (thời Giáo Hoàng Piô X): 20 vị
 • Ngày 29 tháng 4 năm 1951 (thời Giáo Hoàng Piô XII): 25 vị
 • Và được tuyên Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.


Trích từ Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia