7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Cha Mẹ Nên Làm Gì Để Hàn Gắn Đau Thương Sau Khi Bị Sảy Thai?


 

How Can Parents Find Healing after A Miscarriage?


Bài Hỏi – Đáp của Cha Cal Christiansen trong Northwest Catholic số 10 quyển 4

 

HỎI: Sau khi sinh hạ được ba cháu rất mạnh khoẻ thì tai hoạ xãy ra cho gia đình chúng con. Con bị sảy thai cháu thứ tư. Kinh nghiệm ấy thật đau buồn cho gia đình con, nhất là cho con và chồng con. Câu hỏi của con là: Giáo Hội Công Giáo dạy phải làm thế nào sau khi xảy ra sảy thai? Hai vợ chồng và gia đình phải làm gì để hàn gắn đau thương sau kinh nghiệm bi đát này?

 

ĐÁP: Trước hết tôi xin gửi đến bà và toàn thể gia đình tình thương mến và những lời cầu nguyện chân thành của tôi. Mất con vì sảy thai cũng là mất một đứa con, chẳng sai chút nào, và việc này tránh sao khỏi gây đau đớn cho cha mẹ và cả gia đình. Từ lúc thụ thai, một mạng sống đã bắt đầu và đáng được tôn trọng. Vì vậy giáo hội kêu gọi ta đối xử với con người này một cách trân trọng khi còn sống cũng như lúc qua đời.

 

Tiên tri Jeremiah đã cho thấy tình yêu kỳ diệu của Thiên Chúa cho ta ở hết mọi giai đoạn của cuộc đời: “Trước khi ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ ta đã biết ngươi, trước khi ngươi sinh ra  ta đã thánh hiến ngươi.” (Jeremiah 1:5) Giáo hội kêu gọi ta phải có cùng một tình yêu và lòng tôn trọng như thế đối với mạng sống con người, nhất là trong những giai đoạn yếu ớt nhất, lúc khởi đầu và lúc kết thúc cuộc đời. Giáo huấn quan trọng căn bản này của giáo hội chỉ cho ta phải ứng xử thế nào trước thảm kịch sảy thai.

 

May thay, mục vụ của giáo hội dành cho các bà mẹ bị sảy thai hay sinh con đã chết và gia đình nhiều nghi thức để giúp họ phục hồi sau kinh nghiệm đau thương đó. Tuỳ theo bào thai còn ở giai đoạn nào mà giáo hội có những cách đáp ứng thích hợp để giúp người phụ nữ và gia đình. Nếu bị sảy thai ở giai đoạn sơ khai, hay sanh con đã chết, có nghi thức Chúc Lành Cho Cha Mẹ Sau Khi Bị Sảy Thai, (Blessing of Parents after a Miscarriage) có thể cử hành tại nhà hay trong bệnh viện. Trong lời chúc lành có đoạn: “Với những kẻ tín thác nơi Chúa có niềm an ủi trong đau thương, khi đối diện với thất vọng, vẫn có hy vọng, giữa chốn tử địa vẫn có sự sống,” và nhắc nhở các cha mẹ đang khóc thương – và cả chúng ta nữa - rằng khi ta thương khóc kẻ chết, “ta phó mình trong tay Chúa và xin được sức mạnh, sự chữa lành và tình yêu.” Điều quan trọng là gia đình phải biết rằng họ có Chúa và giáo hội bên cạnh và đồng hành với họ trong thời gian đau thương đó.

 

Nếu bi sảy thai khi bào thai đã lớn, giáo hội có những nghi thức mục vụ để giúp cho người mẹ và gia đình trải qua thời kỳ đau buồn. Những nghi thức này có thể là: đêm canh thức, một đám tang Công Giáo hay nghi thức phó thác hài nhi (graveside committal service) cử hành bên cạnh  huyệt chôn. Nếu đoán trước được xảy thai sắp xảy ra, gia đình có thể chuẩn bị tại nhà hay trong bệnh viện để cử hành một trong những nghi thức mai táng này. Cha mẹ nên tham khảo với cha sở để được hướng dẫn.

 

Mới đây có một gia đình gặp tôi và hỏi về những cách ứng xử có thể lựa chọn khi một bào thai đã được 12 tuần bị hư. Mặc dù không thể cử hành một đám tang trong trường hợp này, tôi đã đến gặp gia đình trong nghĩa trang Công Giáo địa phương, nơi có một phần đất dành riêng để chôn những thai nhi bị hư (một nghi thức miễn phí).

 

Sau khi tụ tập lại chúng tôi cử hành Nghi Thức Cuối Cùng Phó Dâng Thai Nhi (Final Commendation for An Infant). Đây là một việc làm đầy ý nghĩa và giúp cho gia đình hàn gắn đau thương, trong đó có lời nguyện đặc biệt này: “Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận trẻ thơ này trong tình yêu của Ngài. Xin chúc lành cho cháu và đưa cháu lên củng Chúa Cha. Chúng con cầu xin trong lòng hy vọng.” Chẳng biết nói gì hơn nữa, xin quý ông bà cứ hội ý với cha sở là được rồi.

 

Xin Chúa chúc lành cho bà hôm nay và mãi mãi.

 

Vũ Vượng dịch


 

 

HOW CAN PARENTS FIND HEALING AFTER A MISCARRIAGE?


November 28, 2016      Written by Father Cal Christiansen      Published in Ask Father


 

Q: After giving birth to three wonderful children, tragedy struck our family. I miscarried our fourth child. The experience was extremely difficult for the whole family, but especially for my husband and me. My question is, what does the Catholic Church teach about what to do following a miscarriage? What can a couple or a family do to heal from this painful experience?

 

A: To begin with, my heart and prayers go out to you and your entire family. The loss of a child through a miscarriage is just that, the loss of a child, and this can never be anything other than a traumatic experience for parents and families. From the moment of conception, a new life has begun that is deserving of respect. As a result, we are called to treat this person with the dignity they deserve both in life and in death.

 

The prophet Jeremiah reveals the amazing love that God has for us at all stages of life: “Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I dedicated you.” (Jeremiah 1:5) Our call is to have this same love and respect for all human life, most especially in its most vulnerable stages at the beginning and end of life. This important and fundamental teaching of our church informs how we should respond to the tragedy of a miscarriage.

 

Thankfully, the church offers women and families who have suffered a miscarriage or stillbirth an abundance of pastoral resources to help them heal from that difficult experience. The stage of pregnancy can determine the specific pastoral response a woman or family might receive from the church.

 

If the miscarriage occurs very early in the pregnancy, there is a beautiful Blessing of Parents After a Miscarriage or Stillbirth that can be used either at home or in the hospital. A section of this blessing says, “For those who trust in God, in the pain of sorrow there is consolation, in the face of despair there is hope, in the midst of death there is life,” and it reminds grieving parents — and all of us — that as we mourn after death, “we place ourselves in the hands of God and ask for strength, for healing, and for love.” It is important for the family to know that God and his church are with them and accompanying them during that difficult moment.

 

If the miscarriage occurs later in the child’s development in the womb, the church offers a mother and her family some additional pastoral responses to help in the grieving process. These may include celebrating a vigil, a Christian funeral or a graveside committal service. If a miscarriage is predicted, special preparations at home or in the hospital make it possible to celebrate any of these funeral rites. Parents should consult their pastor for guidance.

 

Recently, a family contacted me and asked about the options available to them following the miscarriage of their 12-week-old infant. While we were not able to celebrate a funeral in this instance, I did meet the family at the local Catholic cemetery where a special section is reserved for the burial of miscarried infants (a service offered free of charge).

 

Once we were gathered, we celebrated the Rite of Final Commendation for an Infant. The experience was meaningful and healing for the family, especially this prayer from the rite: “Lord Jesus, lovingly receive this little child; bless her and take her to your Father. We ask this in hope.” I cannot recommend enough that you consult your pastor and take advantage of the beautiful and healing pastoral responses that the church offers you and your family.

 

May God’s blessing be with you today and always!

 

Northwest Catholic - December 2016