7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Đức Tổng Giám Mục Sartain Tuyên Bố: Các Giám Mục Phải Chịu Trách Nhiệm Nếu Bao Che Cho Những Kẻ Lạm Dụng


 

Archbishop Sartain: Bishops ‘Must Be Held Accountable’ For Shielding Abusers

 


SEATTLE – Khi biết được có những lời cáo buộc Tổng Giám Mục Theodore McCarrick và cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn được công bố tuần này liên quan đến hàng trăm linh mục ở Pennsylvania, Đức Tổng Giám Mục J Peter Sartain, Tổng Giám Mục Seattle, đã bày tỏ sự “hổ thẹn và xót xa” vì tấn thảm kịch lạm dụng tình dục trong giáo hội Công Giáo.”

 

“Lạm dụng tình dục trẻ nhỏ là một điều vô luân từ bản chất và một tội ác,” Đức Tổng Giám Mục Sartain đã nói như vậy trong một bản tuyên bố được công bố ngày 17 tháng 8. “Bất cứ ai có một hành động như thế hay bao che cho những kẻ có hành động như thế, kể cả các giám mục và những người lãnh đạo khác trong giáo hội phải chịu trách nhiệm về những hành động của họ.’

 

Ngài nói thêm: “Tôi xin hợp với các giám mục ở khắp bang Washington và Hoa Kỳ cùng bày tỏ sự “hổ thẹn và xót xa” thành thật về sự thiệt hại không lường được mà các tội này đã gây ra cho các nạn nhân và gia đình của họ.”

 

Đức Tổng Giám Mục thúc dục mọi người hãy báo cáo bất cứ khi nào nghi ngờ có sự lạm dụng bởi các viên chức nhà thờ cho nhà chức trách địa phương.

 

 


Tổng Giáo Phận Seattle

710 9th Ave

Seattle WA 98104

 

Vì có những lời cáo buộc Tổng Giám Mục Theodore McCarrick, nguyên tổng giám mục của Washington D.C lạm dụng tình dục và việc công bố bản cáo trạng của Đại Bồi Thẩm Đoàn, liên quan đến nhiều giáo phận ở bang Pennsylania, thảm kịch lạm dụng tình dục trong giáo hội Công Giáo một lần nữa lại được đưa ra ánh sáng. Lạm dụng tình dục trẻ nhỏ là một điều vô luân từ bản chất và một tội ác. Bất cứ ai có một hành động như thế hay bao che những kẻ có hành động như thế, kể cả các giám mục và những người lãnh đạo khác trong giáo hội phải chịu trách nhiệm về những hành động của họ. Tôi xin hợp cùng các giám mục khắp bang Washington và Hoa Kỳ để bày tỏ lòng hổ thẹn và xót xa thành thật về sự thiệt hại không lường được của các nạn nhân và gia đình họ.

 

Giáo Hội Công Giáo miền tây Washington tiếp tục chú trọng vào việc tạo môi trường an toàn cho tất cả các thiếu niên và người lớn dễ bị thương tổn được chúng ta chăm sóc. Những đường lối đặc biệt, chương trình huấn luyện và những thể thức báo cáo đã được chấp nhận năm 1990. Các chính sách, việc huấn luyện và các phương pháp đã được cập nhật hóa nhiều lần.

 

Để báo cáo khi nghi ngờ có sự lạm dụng bởi bất cứ viên chức nào của nhà thờ, xin tiếp xúc với nhà chức trách địa phương. Hơn nữa bất cứ ai biết có sự lạm dụng tình dục hay hành vi sai trái bởi bất cứ ai trong giáo sĩ đoàn, một nhân viên hay người tình nguyện của Tổng Giáo Phận Seattle, xin gọi ngay đường dây khẩn cấp của tổng giáo phận số 1-800-446-7762.

 

Là người Công Giáo, chúng ta tin rằng mạng sống nào cũng đều lành thánh. Mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh giống như Thiên Chúa đầy tình thương của chúng ta. Bạo lực và lạm dụng bất cứ cách nào đều không thể chấp nhận, và chúng ta có trách nhiệm nghiêm chỉnh hành động để chấm dứt những tệ nạn đó. Cùng nhau chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ trẻ em.

 

 

(Kỳ tới: Bài của Đức Giám Mục Robert Barron, cũng về vấn đề này)

 

Vũ Vượng dịch