7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Việc Rước Lễ Của Người Dị Ứng Gluten - Người Bị Dị Ứng Phải Làm Gì ?Gluten and Communion

What’s a Celiac to Do?

 


Tin từ Vatican – Tin tức về những tiêu chỉ chất đạm gluten và bánh lễ được loan truyền sôi nổi vào dịp cuối tuần này, nhưng thật ra không có gì mới lạ trong giáo hội Công Giáo.

 

Vào sáng Thứ Bảy, Thánh Bộ Thờ Phượng và Kỷ Luật về Các Nhiệm Tích gửi thư luân lưu cho các giám mục nhắc lại những tiêu chỉ hiện có liên quan đến chất liệu của Thánh Thể, gồm có tiêu chỉ đòi hỏi bánh lễ phải có một số lượng chất đạm gluten nào đó thì mới có giá trị để truyền phép.

 

Tới tối Thứ Bảy thì tin tức (bị giải thích sai lầm) đã lan tỏa như cháy rừng. “Giáo Hội Công Giáo cấm những người bị dị ứng chất đạm gluten không được rước lễ!” Hầu như đó là giọng điệu của nhiều nhà phê bình. Tin ấy trở thành một đề tài nóng bỏng đến nỗi mạng Twitter đã tuyên bố đó là một tin quan trọng trong tin tức thế giới.

 

Nhưng đấy là những tiêu chỉ vẫn có từ xưa – không có thay đổi nào, không có sự loan báo nào về những tiêu chỉ mới, không có sự ngăn cấm những người dị ứng gluten rước lễ. Trước tới giờ bánh lễ không có gluten luôn luôn bị coi là chất liệu không có giá trị để trở thành của lễ hy sinh trong thánh lễ, có nghĩa là những người công giáo bị dị ứng gluten từ trước tới nay vẫn luôn tìm tòi những cách khác để được rước lễ.

 

Thường thường những lá thư nhắc nhở như thế được gửi đi khi có ai, thường là một giám mục, đã nêu lên một câu hỏi hay đã được cảnh báo về một sự lạm dụng tiêu chỉ có thể xảy ra.

 

Tuy vậy lá thư đó vẫn gây ra những câu hỏi dây dưa liên quan đến những người bị dị ứng gluten (hay những dị ứng trầm trọng khác về bánh mì) và việc rước lễ. Sau đây là những điều giáo hội và những người công giáo bị dị ứng gluten nói về cách rước lễ không có gluten.

 

Vì sao bánh lễ phải có ít nhất một chút gluten?

 

Bánh mì và rượu nho là những chất liệu của nhiệm tích Thánh Thể bởi vì Chúa Kitô đã thiết lập nhiệm tích với hai chất liệu này. Hơn nữa Chúa Kitô đã tự so sánh mình với hạt lúa mì và cây nho.

 

Tới một thời điểm nào đó trong lịch sử vấn đề chất gluten được nêu lên cũng như vấn đề phải chăng bánh mì dùng để truyền phép Thánh Thể cần phải có chút ít gluten (và một chất đạm khác đi kèm với với nó là gliadin) mới được coi là bánh mì có giá trị cho nhiệm tích này.

 

Một thư luân lưu vào tháng 7 năm 2003 của Thánh Bộ Học Thuyết Đức Tin, lưu ý  những văn kiện từ những thập niên 1980 và 1990, nhắc nhở rằng “Bánh lễ hoàn toàn không có gluten là chất liệu không có giá trị để cử hành nhiệm tích Thánh Thể.”

 

Thư luân lưu nói thêm “những bánh lễ có mức gluten thấp (không phải hoàn toàn không có gluten) là chất liệu có giá trị miễn là phải có đủ số lượng gluten để làm thành bánh mì mà không có thêm những chất ngoại lai và không dùng những phương pháp nào có thể thay đổi bản chất của bánh mì.

 

Vào năm 2004, Thánh Bộ Thờ Phượng đã viết trong huấn thị Redemptionis Sacramentum “Bánh mì dùng để cử hành Nhiệm Tích Cực Thánh phải là bánh không men và còn khá mới để không sợ bị hư. Kết quả là bánh mì làm bằng một chất liệu khác, mặc dù đó là một thứ hạt, hoặc bánh có pha trộn thêm một chất khác với lúa mì tới độ thông thường không được kể là bánh mì nữa, thì không có giá trị để làm thành Nhiệm Tích Hy Sinh và Thánh Thể.”

 

Nói thế có nghĩa là giáo hội nhìn nhận không được loại bỏ những người Công Giáo dị ứng  gluten ra ngoài nhiệm tích Thánh Thể, và giáo hội đã tạo điều kiện dễ dàng cho những ai không thể dùng bánh mì thông thường.

 

Những lựa chọn để những người dị ứng gluten có thể rước lễ: Lời khuyên của một linh mục bị dị ứng gluten.

 

Một giáo dân bị bệnh dị ứng gluten, nếu không thể dùng một bánh thánh dù chỉ có mức gluten thấp mà thôi, có thể chịu lễ dưới hình rượu là đủ.

 

Một linh mục nếu ở trong hoàn cảnh tương tự, khi tham dự lễ đồng tế, có thể, nếu được phép của đức giám mục, chịu lễ dưới hình rượu mà thôi. Nhưng một linh mục như thế không được cử hành Thánh Thể một mình, cũng không được làm chủ tế trong một lễ đồng tế.

 

Cha Joseph Faulkner, một linh mục của Giáo Phận Lincohn, Nebraska, được chẩn đoán bị bệnh dị ứng gluten năm 2008.

 

Đã làm linh mục rồi, ngài phải được phép đặc biệt của giáo phận mới được dùng bánh lễ có gluten thấp để cử hành thánh lễ.

 

Cha Faulkner nói ngài ngạc nhiên vì lá thư liên quan đến những tiêu chỉ về việc rước lễ đã nổ bùng mau chóng trên mạng Twitter, nhưng ngài cũng thấy đó là một dịp để học hỏi.

 

Vấn đề gluten là vấn đề đặc biệt gay cấn cho các linh mục, vì các cha phải rước lễ dưới cả hai hình bánh và hình rượu trong thánh lễ cử hành riêng một mình.

 

Cha Faulker ưa chuộng thứ bánh lễ có gluten thấp do các nữ tu dòng Bênêđictô Thờ Phượng Đời Đời ở Clyde, Missouri. Trang mạng của các nữ tu có phần nói về cách tồn trữ và phân phối cho thích hợp các bánh lễ có gluten thấp để tránh bị vấy nhiễm.

 

Tuy các bánh lễ này có mức gluten thấp, nhưng chưa đủ để gọi là không có gluten, tuy vậy cũng được chấp thuận bởi Hội Hỗ Trợ Người Dị Ứng Gluten (Celiac Support Association) là tổ chức có một số những chỉ đạo nghiêm ngặt nhất về những gì người dị ứng gluten có thể dùng một cách an toàn, cha Faulkner cho biết như vậy.

 

Cha nói: “Tôi bị ói nếu ăn bánh mì, nhưng tôi thường dùng tám hay chín bánh lễ có gluten thấp mỗi tuần, và đã làm thế chín năm rồi mà không bị bệnh.”

 

Cha Faulkner khuyên bất cứ ai bị dị ứng gluten mà còn e ngại về bánh lễ gluten thấp hãy kiếm một ít bánh chưa truyền phép, và ăn thử những miếng nhỏ để xem có thể dùng bánh một cách an toàn chăng.

 

Với những người dị ứng gluten không thể dùng ngay cả những bánh lễ có gluten thấp này, theo lời cha Faulkner, “Điều an toàn nhất và chắc chắn nhất có thể làm là xin được rước máu thánh từ một chén thánh, nhưng không phải chén thánh mà linh mục hành lễ xử dụng.”

 

Lý do là chén rượu thánh mà linh mục xử dụng có chất hạt - một mẩu bánh thánh được bỏ vào rượu thánh khi đọc lời nguyện “Lạy Chiên Thiên Chúa …” Để tránh sự vấy nhiễm nên dùng một chén thánh khác.

 

Cha nói thêm “Đó là cách an toàn nhất vì khi rước máu cực châu báu là rước lấy mình, máu, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu, còn gì phải lo” vì chỉ rước có một phần của lễ hy sinh?

 

Cũng theo lời cha Faulkner, với những người có thể dùng những bánh thánh có gluten thấp, có một cách chắc chắn để được rước lễ khi đi xa, tới những giáo xứ khác, là mang theo một bao nhỏ đựng những bánh thánh này, chưa truyền phép.

 

Cha nói: “Cứ đến với cha sở và giải thích, ‘Thưa Cha, con là người dị ứng gluten, xin cha làm ơn truyền phép một trong những bánh lễ này trên một dĩa riêng biệt cho con. Bởi vì các giáo xứ đều muốn giúp đỡ những người có nhu cầu riêng, nhưng nếu họ không có một giáo dân bị dị ứng gluten trong xứ, có lẽ họ không tích trữ bánh lễ gluten thấp trong tủ lạnh.”

 

Trích dịch theo báo điện tử Northwest Catholic ngày 11 tháng 7, 2017, bài của Mary Rezac.

 

Vũ Vượng dịch