7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Mẹ Têrêsa, Mẫu Gương Nên Thánh Trong Thời Đại Ngày NaySáng Chúa Nhật 4-09, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh Lễ tôn phong hiển thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta, vị sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái

 

Như vậy, đúng 19 năm sau khi qua đời (5-09-1997), Mẹ Têrêsa Calcutta đã được Giáo Hội tôn vinh là mẫu gương thánh thiện cho toàn thể tín hữu.

 

Nhân dịp này, hầu như mọi người, trong và ngoài Giáo Hội, từ khắp nơi trên thế giới, đều nhắc đến những hoạt động bác ái xã hội của Mẹ, đặc biệt Mẹ đã từng được thế giới tôn vinh qua Giải Nobel Hòa Bình 1979.

 

Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài giảng Thánh Lễ phong thánh, đã nhấn mạnh: “Mẹ được tuyên thánh vì Mẹ sống thánh thiện.”

 

* * *

 

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ TUYÊN PHONG HIỂN THÁNH MẸ TÊRÊSA

 

Sống đức ái là sống đẹp lòng Chúa

 

“Có ai biết được ý định của Thiên Chúa?” (Kn 9:13). Câu hỏi này được nêu lên trong sách Khôn Ngoan chúng ta vừa nghe trong bài đọc I cho thấy cuộc đời chúng ta là một màu nhiệm và chúng ta không có chìa khóa để hiểu. trong lịch sử luôn có hai nhân vật chính: Thiên Chúa và con người. Nhiệm vụ của chúng ta là nhận ra được lời Chúa mời gọi và thực hiện điều Chúa muốn. Nhưng để thực hiện ý Chúa, chúng ta phải tự hỏi mình: “Đâu là điều Chúa muốn trong đời tôi?”

 

Chúng ta tìm thấy câu trả lời ngay trong chính đoạn sách Khôn Ngoan: “Con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Chúa.” (Kn 9, 18) Để đoan chắc lời mời gọi của Chúa, chúng ta phải tự hỏi mình và hiểu những gì làm đẹp lòng Chúa. Các tiên tri từng nhiều lần loan báo điều gì làm đẹp lòng Chúa. Sứ điệp của các vị được đúc kết một cách đặc sắc trong câu: “Ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn hy lễ.” (Hs 6, 6; Mt 9, 13) Mọi hành động thương xót đều làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì nơi người anh em, chị em mình ra tay trợ giúp, chúng ta nhận ra gương mặt của Thiên Chúa không ai nhìn thấy được (x. Ga 1;18). Mỗi lần cúi xuống chia sẻ những khốn khó của anh chị em mình, chúng ta đang cho Chúa Giêsu ăn và uống; chúng ta mặc áo cho, chúng ta giúp đỡ cho, và chúng ta viếng thăm Con Thiên Chúa (x. Mt 25, 40). Tóm lại, chúng ta chạm vào thân xác của Đức Kitô.

 

Vì vậy, chúng ta được mời gọi hãy chuyển những gì chúng ta nài xin khi cầu nguyện và tuyên xưng Đức Tin thành hành động cụ thể. Chẳng có gì thay thế được việc bác ái: những ai hiến mình phục vụ tha nhân, dù không biết điều ấy, đều là người yêu mến Chúa (x. 1a  3, 16-18; Gc 2, 14-18). Tuy nhiên, cuộc sống Kitô hữu không chỉ mở rộng bàn tay những khi gặp người khốn khó. Chắc chắn đây là sự diễn tả thật đáng mến tình liên đới giữa con người với nhau vốn mang lại lợi ích tức thời, nhưng cũng vẫn chưa sinh hoa trái vì chưa đủ rễ. Trái lại, nhiệm vụ Chúa trao cho chúng ta là sống ơn gọi đức ái, qua đó, mỗi môn đệ Chúa Kitô hãy dâng trọn đời mình phụng sự Chúa, để mỗi ngày đều được lớn lên trong tình yêu.