7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Mùa Chay Cho Thấy Những Nguy Hiểm Cần Phải Cảnh Giác


Lent Reveals What’s at Stakes


Trích dịch A Lenten Pilgrimage (Hành Hương Mùa Chay) 

của Đức Tổng Giám Mục J. Peter Sartain


 


 


Mỗi khi đọc lời nguyện mở đầu Thánh Lễ Chủ Nhật Thứ Nhất Mùa Chay, tôi lại nhận thấy mình còn phải học hỏi thêm nhiều:

 

Lạy Chúa toàn năng,

Nhờ việc cử hành Mùa Chay thánh hàng năm,

Xin cho chúng con được hiểu biết thêm

Về kho tàng quý giá ẩn dấu nơi Chúa Kitô

Và bằng hành động xứng đáng mưu tìm những ơn ích từ đó mà ra.

 

Năm phụng vụ liên tiếp đưa ta tiếp cận màu nhiệm Chúa Kitô về mọi phương diện – không phải vì ta hiểu thấu được sự sống sự chết và sự phục sinh của Ngài theo tuần tự đã xảy ra, nhưng vì nhờ được gần gũi liên tục với Chúa Kitô ta để cho Ngài đi sâu vào đời sống chúng ta. Cũng một bài học tôi học năm nay trở thành sâu sắc hơn năm tới bởi vì tôi có thêm kinh nghiệm mới và vì tôi đã để Chúa Kitô giúp tôi hiểu những kinh nghiệm ấy trong ánh sáng của Ngài.

 

Bắt đầu quyển sách nhỏ này tôi muốn trình bày “Lời Mở Đầu Mùa Chay” để nói lên những nguy hiểm cần phải cảnh giác trong mùa này. Tôi thấy phần mở đầu này gồm có những điểm sau đây:

 

Sự độc ác và quỷ dữ là điều có thật. Lúc đầu Satan là một thiên thần tốt lành do Chúa tạo dựng. Nhưng bằng sự lựa chọn tự do và cố ý, hắn và những quỷ dữ khác đã dứt khoát và vĩnh viễn chối bỏ Thiên Chúa. Hắn là kẻ giả dối muốn lôi kéo ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa và chính vì hắn mà tội lỗi và sự chết đã vào thế gian. Ta phải đối diện với sự thật là quỷ Satan có thật, và hắn rong ruổi khắp nơi và chúng ta trở thành mục tiêu cám dỗ của hắn. Phủ nhận hay quên rằng Satan có thật, hoặc chỉ coi hắn là một kiểu nói văn vẻ để nhân cách hóa sự dữ là đã mở rộng lòng chúng ta cho những mưu chước của hắn.

 

Nhìn nhận tội nguyên tổ. Nếu ta không hiểu biết nghiêm chỉnh sự mạc khải về tội nguyên tổ thì không thể hiểu được mầu nhiệm Chúa Kitô. Ông Adong buổi đầu được Chúa ban cho sự thánh thiện và công chính – và không phải chỉ mình ông nhưng tất cả bản tính con người đều được như vậy – Nhưng ông và bà Evà đã làm mất ân sủng ấy vì coi mình hơn Thiên Chúa. Vì nghe theo lời dụ dỗ của Satan, họ đã phạm một tội riêng nhưng có ảnh hưởng đến bản tính con người mà họ truyền lại cho con cháu trong tình trạng sa ngã. Tội nguyên tổ là tội bị “lây nhiễm” chứ không phải tội mà ta “đã phạm”- Nó là một tình trạng chứ không phải một hành động – Vì ta sinh ra trong tình trạng này ta phải chịu ngu dốt, đau khổ, phải chết và dễ dàng phạm tội.

 

Tội riêng là điều có thật. Phép Rửa đem lại sức sống của ân sủng Chúa Kitô, xóa tội nguyên tổ và đưa ta trở lại với Thiên Chúa. Tuy nhiên hậu quả của tội nguyên tổ vẫn còn (bản tính yếu đuối và xu hướng phạm tội) và ta phải đối phó với tính hay phạm tội của ta trong những hoàn cảnh cụ thể. Mùa Chay mời gọi ta nhìn thẳng vào bản thân mình như soi gương và nhìn nhận rằng ta đã phạm tội – nhìn nhận rằng đôi khi ta đã cố tình ngoảnh mặt xa lìa Thiên Chúa. Ta không thể nói, như Adong và Evà đã nói, rằng “quỷ đã xúi tôi làm như vậy”. Nó cám dỗ ta phạm tội, nhưng ta nhận trách nhiệm về điều xấu ta đã làm và khiêm nhường xin Chúa và những ai ta đã xúc phạm tha thứ.

 

Bản tính con người vốn là tốt đẹp. Tội nguyên tổ đã làm tổn thương bản tính con người nhưng không làm hư hỏng hoàn toàn được. Tất cả chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, giống như Thiên Chúa - được tạo dựng trong tự do cho tự do, trong tình yêu cho tình yêu. Tất cả những gì Chúa tạo dựng đều tốt lành, và Chúa không bao giờ để mất tình yêu dành cho chúng ta.

 

Quyền lực của Satan không phải là vô biên. Satan chỉ là một thụ tạo và không thể ngăn cản việc xây đắp triều đại Thiên Chúa. Hắn là nguyên nhân gây tai hại ghê gớm nhưng hắn không thể thắng được quyền lực của Chúa là đấng hướng dẫn lịch sử của con người và cả hoàn vũ bằng sức mạnh và lòng nhân lành. Chúa cho phép ma quỷ lộng hành là một điều bí nhiệm, nhưng “chúng ta biết tất cả mọi sự đều có tác dụng tốt đối với những ai có lòng mến Chúa.” (Rom: 8-28). Ta phải mạnh mẽ né tránh những mưu chước của Satan, khôn khéo nhận biết những cám dỗ của hắn là giả trá và khiêm nhường bám vào Chúa. Ta không có đủ phương thế để chiến đấu với Satan một mình, và chớ có thử làm thế nhé. Giống như Chúa Giêsu ta cầu xin Chúa Cha ban cho sức mạnh trong cuộc chiến chống sự dữ. Ngài sẽ gìn giữ ta cho được an toàn.

 

Con Thiên Chúa cứu chúng ta. Thiên Chúa hứa ban đấng cứu thế cho nhân loại, nhưng vượt xa sự trông đợi của mọi người Ngài đã gửi chính con một của Ngài đến. Chúa Giêsu là ông Adong thứ hai bởi vì nhờ Ngài mà bản tính nhân loại được khôi phục trở lại tình trạng thánh thiện nguyên thủy. Cũng như vì một người phạm tội mà mọi người bị án phạt, thì vì hành động của một người công chính mà sự tha thứ và sự sống được ban cho mọi người. Cũng như vì sự bất tuân phục của một người mà mọi người trở thành tội lỗi, thì nhờ sự vâng lời của một người mà nhiều người được trở nên công chính.” (Rom 5: 18-19) Bằng cách chịu chết trên thập giá, Ngài đã chấm dứt quyền lực của sự chết trên chúng ta.

 

Lời kêu gọi hoán cải. Bằng cách loan báo và mở đường đi vào triều đại Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã lấy lại được những gì đã mất vì tội nguyên tổ - lấy lại được sự lành thánh mà Adong và Evà đã được hưởng trong thời sơ khai. Qua sự chết và phục sinh của Ngài, Ngài đã đưa ta trở lại con đường tới Thiên Chúa và mời gọi ta từ bỏ những quyến rũ của Satan và ca ngợi Chúa Cha trong mọi sự - trong tâm hồn và trong hành động.

 

Đây là những luận đề chính của đạo thánh Chúa Kitô mà ta phải nắm vững để hiểu được ý nghĩa của sự chết và phục sinh của Chúa Kitô và bắt đầu làm sáng tỏ những điều đó trong đời sống chúng ta. Kế tiếp tôi sẽ bàn về những cơ hội trong đời sống có thể giúp ta làm được như vậy.

 


Vũ Vượng dịch