7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Ơn Gọi Đời Tu


LÀM SAO CÓ THỂ KHUYẾN KHÍCH CON EM CHÚNG TA SUY XÉT VỀ ƠN GỌI ĐỜI TU?


(How can I encourage my children to consider a religious vocation)

 

Bài Hỏi – Đáp của Cha Cal Christiansen đăng trong Catholic Northwest số 4 quyển 4


 

HỎI: Con là mẹ của ba đứa con còn nhỏ, hai trai một gái. Cả con và chồng con đều mong một điều diễm phúc là tất cả các cháu đều theo ơn gọi đời tu. Con thường cầu nguyện theo ý này, nhưng còn gì khác nữa có thể làm để khuyến khích con cái suy xét về ơn gọi đời tu?

 

ĐÁP: Cảm ơn bà có lòng quảng đại mong muốn và cầu nguyện cho ơn gọi trong gia đình. Tôi nghĩ điều quan trọng cho các cha mẹ Công Giáo là cầu nguyện cho con cái nhận biết ý Chúa như thế nào trong đời chúng, nhất là nhận biết chúng có ơn gọi đời tu chăng. Gây dựng một nếp sống cởi mở đối với ơn gọi đời tu trong gia đình là một trong những điều quan trọng nhất mà cha mẹ có thể làm cho con cái.

 

Nếu chúng có ơn gọi đời tu thì chỉ việc khám phá và sống theo ý hướng ấy là con cái của bà sẽ tìm được hạnh phúc lớn nhất và được mãn nguyện nhất. Một số người hạnh phúc nhất mà tôi biết là những linh mục, tu sĩ.

 

Trong giáo xứ tôi có một gia đình năm con. Lạ thay, ba người đang sống hoặc ra sức tìm kiếm đời sống thánh hiến trong những giai đoạn huấn luyện sơ khởi. Hai ông bà đang hy vọng rằng còn hai đứa con nữa cũng sẽ đi theo bước chân của những đứa kia.

 

Tôi hỏi bí quyết của họ là gì. Họ nói rằng cả hai cùng nhau cầu nguyện hàng ngày cho con cái, xin cho chúng đi theo ý Chúa dù Chúa muốn dẫn dắt tới đâu. Cả gia đình hầu như tối nào cũng cầu nguyện cùng nhau và coi trọng việc dự lễ hàng tuần. Ta có thể xem như một việc tự nhiên khi ơn gọi đời tu phát sinh từ một môi trường cầu nguyện như thế.

 

Khi con cái nhìn thấy và cảm nghiệm được một đời sống đức tin và cầu nguyện nhiệt thành như thế nơi cha mẹ thì việc ấy sẽ có ảnh hưởng lâu dài và thúc dục chúng suy xét về ơn gọi nếu có.

 

Muốn cho con cái suy xét nghiêm chỉnh về đời tu cần cho chúng thường xuyên gặp gỡ các cha và những tu sĩ nam nữ. Chúng cần thấy rằng các linh mục, tu sĩ cũng là những người thường như ai nhưng đã tự ý và vui mừng lựa chọn từ bỏ mọi sự để phụng sự Chúa và dân Chúa trong giáo hội. Gương sáng của những người trong đời sống thật đang sống ơn gọi có thể khuyến khích thanh thiếu niên noi theo. Có nhiều chương trình tốt  đẹp tại địa phương chúng ta để cho thiếu niên được gần kề các linh mục tu sĩ.

 

Cũng nên khuyến khích con cái tham gia vào đời sống xứ đạo và cộng đồng địa phương - bằng cách gia nhập đoàn thanh niên, nhóm giúp lễ và các chương trình rèn luyện đức tin khác và những cơ hội phục vụ cộng đồng. Khi trẻ em tích cực tham gia sinh hoạt nhà thờ, không phải chỉ dự lễ Chủ Nhật mà thôi, thì chúng dễ dàng yêu mến nhà thờ hơn.

 

Nếp sống trọng vật chất và mua sắm của chúng ta có ảnh hưởng nhiều đến thanh niên khiến họ lựa chọn đường sự nghiệp theo tiêu chuẩn nghề nào kiếm được nhiều tiền hơn. Cuộc sống đơn giản tại nhà là một tấm gương dạy cho con cái vật chất không bao giờ đem lại hạnh phúc tuyệt vời và mãn nguyện trọn vẹn mà chỉ có Chúa mới cho được. Tinh thần đơn sơ của Phúc Âm trong đời sống gia đình là điều tối cần để nuôi dưỡng ơn gọi đời tu.

 

Chúa Giêsu nói với Phêrô và Anrê: “Hãy theo tôi và tôi sẽ làm cho các anh thành những ngư phủ chinh phục người ta.” (Matthêu 4:19). Chúa Giêsu gọi từng người rõ ràng đi theo Chúa làm linh mục, thầy sáu, tu sĩ - những người giống y con cái chúng ta. Tạo ra một nếp sống cởi mở đối với đời tu, tạo ra môi trường để Chúa nói với con cái chúng ta – và cho chúng được tự do đáp ứng – là trọng tâm của việc hun đúc ơn gọi đời tu ngay trong nhà.

 

Xin Chúa chúc lành cho bà hôm nay và mai sau mãi mãi!

 

 Vũ Vượng dịch


 

 

 

HOW CAN I ENCOURAGE MY CHILDREN TO CONSIDER A RELIGIOUS VOCATION?


Written by Father Cal ChristiansenPublished in Ask Father

Northwest Catholic - May 2016Q: I am a mother of three young children, two boys and one girl. Both my husband and I would feel incredibly blessed if they all had vocations to the religious life. I pray for this intention, but what else can we do to encourage our children to consider religious life?


A: Thank you for your generosity in desiring and praying for vocations within your family. I think it is important for Christian parents to pray for their children that they discover what God’s will is in their lives, especially if they have the calling to the religious life. Fostering a culture of openness to religious vocations within the family is one of the most important things that parents can do for their children.


If they have religious vocations, your children will find their greatest happiness and fulfillment in life precisely in discovering and living them. Some of the happiest people I know are priests and religious.


There is a family in my parish that has five children. Incredibly, three of them are in consecrated life or actively pursuing it through the initial stages of formation. The parents are hoping that their remaining two children still living at home will follow in their siblings’ footsteps.


I asked them what their secret was. They said that they pray daily together as a couple for their children, that they follow God’s will wherever it leads them. They also pray together as a family almost every night and make weekly Mass a priority. It seems almost natural that a religious vocation would spring from such a prayerful environment.


When children see and experience an active faith and prayer life in and through their parents, it makes a lasting impression on them and inspires them to consider a vocation if they are called to it.


For children to seriously consider religious life, they also should be in contact with clergy and consecrated men and women. They need to see that priests and religious are real people who have chosen freely and joyfully to leave everything to serve the Lord and God’s people within the church. The example of real people living their vocations can inspire young people to follow in their footsteps. There are some amazing local opportunities for teens to bump shoulders with priests and religious (see box).


Children also should be encouraged to be active in the life of their local parish and community — through a youth group, altar serving and other faith formation and service opportunities. When children are actively involved in the life the church beyond Sunday Mass, they are more likely to fall in love with it.


Our culture of materialism and consumerism influences many young people to choose career paths based solely on how much money they might earn. Living a simple life at home teaches children by example that stuff can never be the source of ultimate happiness and fulfillment, which comes only from God. A spirit of Gospel simplicity in the home is crucial in fostering religious vocations.


Jesus says to Peter and Andrew, “Come after me, and I will make you fishers of men.” (Matthew 4:19) Jesus calls specific people to follow him as priests, deacons and religious — people just like your children. Creating a culture of openness to religious life that makes space for God to speak to your children — and giving them the freedom to respond — is at the heart of inspiring vocations in your home.


May God’s blessing be with you today and always!