7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

KINH CẦU XIN THÁNH MICAE TỔNG LÃNH THIÊN THẦN


Các cộng đoàn bạn trong liên giáo xứ luôn đọc Kinh Cầu Xin Thánh MICAE Tổng Lãnh Thiên Thần trước mỗi Thánh Lễ. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2019, được sự khuyến khích của Cha Chánh Xứ, ông Vũ Vượng đã dịch Kinh Cầu Xin Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần (từ bìa cuối của Sách Lễ tiếng Anh của Giáo Xứ St. Ann) để cộng đoàn cùng đọc trước mỗi Thánh Lễ. Ban Thông Tin xin được chuyển đến cộng đoàn.
CẦU XIN THÁNH MICAE TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

 

Lạy Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin bảo vệ chúng con trong chiến trận, xin che chở chúng con khỏi những cạm bẫy của ma quỷ ác độc. Chớ gì Chúa quở mắng hắn, chúng con sấp mình nguyện xin; và xin ngài, hỡi hoàng tử của đạo binh thiên quốc, xin lấy quyền năng của Chúa mà xô đầy xuống hỏa ngục Satan và các ác thần khác, là bọn len lỏi khắp nơi trên khắp thế giới, mong làm sụp đổ các linh hồn. Amen

        

Giáo Hoàng Léon XIII (1810-1903) 
PRAYER TO ST. MICHAEL

(In trên bìa cuối của Sách Lễ tiếng Anh của Giáo Xứ St. Ann)

 

St. Michael, the archangel, defend us in battle, be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray; and do thou, O prince of the heavenly host, by the power of God, thrust into hell Satan and the other evil spirits, who prowl about the world for the ruin of souls. Amen.

 

Pope Leo XIII (1810 – 1903)