7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

BÁO CÁO CỦA ĐẠI HỘI GIÁM MỤC VỀ GIỚI TRẺ NÓI RẰNG ĐỨC TIN CÓ THỂ ĐÁNH BẠI THUYẾT GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐỐI (tiếp theo)Các đức giám mục viết, “Giới trẻ Công Giáo không phải chỉ là những người được tiếp nhận hoạt động mục vụ. Họ là những thành viên sống động của thân thể duy nhất là giáo hội, những người đã được chịu phép rửa có Thánh Thần của Chúa ngự trị và tác động bên trong”, các đức giám mục viết như thế, đề cao việc làm của nhiều bạn trẻ như giảng dạy giáo lý, tham gia phụng vụ, chăm sóc người yếu đau, và tình nguyện giúp đỡ người nghèo.

 


Bản báo cáo nhấn mạnh rằng sống thực sự trong cộng đồng là một yếu tố quan trọng để nuôi dưỡng một đức tin sống động và rao giảng phúc âm có hiệu quả, lưu ý rằng “các phong trào, hội đoàn và cộng đoàn Công Giáo” trong khuôn khổ giáo hội cho các bạn trẻ “những cơ hội độc đáo để biểu lộ quyết tâm và chia sẻ trách nhiệm.”

 


Bản báo cáo viết tiếp: “Trong những hoàn cảnh khác nhau, có những nhóm bạn trẻ, thường thuộc các phong trào, hội đoàn nhà thờ, tích cực tham gia truyền bá Phúc Âm cho những bạn cùng trang lứa bằng đời sống chứng nhân trong sáng, ngôn ngữ dễ hiều và khả năng xây dựng tình bạn đích thực.”

 


Hoạt động tông đồ này có thể giúp đem Phúc Âm đến cho những người mà mục vụ giới trẻ thông thường không thể tiếp xúc được, và nó cũng góp phần làm cho đức tin của những người tham gia được trưởng thành hơn.”

 


Đồng thời báo cáo nhìn nhận rằng còn có nhiều trở ngại về văn hoá phải vượt qua trong giáo hội, nêu rõ có sự độc đoán và nghi ngại nơi những người già và các cha sở già”, những người chỉ có thể chia sẽ trách nhiệm một cách miễn cưỡng.”

 


Các giám mục dự đại hội đặc biệt ghi nhận có sự thất vọng của nhiều bạn trẻ trong giáo hội liên quan đến vai trò của phụ nữ, nói rằng nhiều người lớn tiếng đòi hỏi được nhìn nhận nhiều hơn và đánh giá phụ nữ cao hơn trong xã hội và trong Giáo Hội.”

 


Báo cáo nói tiếp: “Nhiều phụ nữ đóng vai trò thiết yếu trong các cộng đồng đạo Kitô, nhưng thường khó đưa họ vào quá trình thực hiện quyết định, ngay cả đối với những việc không đòi hỏi những chức vụ mục vụ nhất định.


 

Các giám mục dự đại hội nói vì thiếu tiếng nói và quan điểm của phụ nữ” nên những cuộc tranh luận và hành trình của Giáo Hội thành ra nghèo nàn.”


 

“Đại hội khuyến cáo mọi người cần được biết nhiều hơn về một thay đổi cấp bách không thể nào tránh được, nhất là trên cơ sở những suy luận có tính chất nhân chủng học và thần học về quan hệ hỗ tương giữa đàn ông và đàn bà.


 

Trong khi nhiều bạn trẻ có một mối liên hệ lành mạnh và lâu bền với giáo hội là người mẹ dẫn đưa họ tới Chúa Kitô, bản báo cáo lưu ý rằng những vụ tai tiếng và lạm dụng trong nội bộ giáo hội khiến cho nhiều bạn trẻ xa rời giáo hội và các nhiệm tích.


 

Các giám mục cảnh báo rằng những cố gắng thành khẩn của các bạn trẻ tham gia vào các vấn đề này có thể bị hiều sai đi và người ta cần phải nhìn nhận cả những ý hướng chân thật của họ cũng như những lợi ích tiềm tàng.

 


Bản báo cáo kết luận:  “Giới trẻ đòi hỏi Giáo Hội phải nêu gương sáng chứng tỏ giáo hội đáng tin cậy, đáng noi gương, có đầy đủ năng lực, biết chia sẻ trách nhiệm, và có lề lối tư duy và hành động vững chắc.”

 


“Đôi khi sự đòi hỏi này có vẻ như một lời chỉ trích, nhưng thường thường nó mang một hình thái tích cực của người quyết tâm xây dựng một cộng đồng huynh đệ, cởi mở mời gọi, vui tươi, một lòng một chí, chống lại bất công xã hội như các tiên tri.

 


Vũ Vượng dịch