7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

CÁC GIÁM MỤC TIỂU BANG WASHINGTON CA NGỢI PHÁN QUYẾT VỀ ÁN TỬ HÌNH CỦA TOÀ ÁN TỐI CAO CỦA TIỂU BANG

The Temple of Justice in Olympia. Photo: Cacophony/Wikimedia Commons


Washington Bishops Laud State Supreme Court’s Death Penalty Ruling


Bản tin của Northwest Catholic. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic ngày 11 tháng 10, 2018. Theo National Public Radio, Washington đã trở thành tiểu bang thứ 20 bãi bỏ án tử hình tại Hoa Kỳ.

 


Tin từ Seattle – Các giám mục Công Giáo tiểu bang Washington đã ca ngợi quyết định của Tòa Án tối cao của thành bang hủy bỏ án tử hình tại Washington. Các vị giám mục này từ lâu đã nổi tiếng về hoạt động chống lại án phạt tử hình.

 


Chúng tôi ca ngợi quyết định với đa số tuyệt đối của Tòa Án Tối Cao của tiểu bang được công bố hôm nay, kết luận án tử hình là trái với hiến pháp, “Đức Tổng Giám Mục J. Peter Sartain đã nói như vậy trong một bản tin của Hội Đồng Công Giáo Bang Washington”. Ngài nói tiếp, “Niềm tin trước sau như một của Giáo Hội Công Giáo là mỗi sinh mạng con người là điều thánh từ lúc tượng thai cho đến khi chết một cách tự nhiên – chính nguyên tắc này là động lực thúc đẩy những nỗ lực tranh đấu của chúng tôi trong nhiều thập niên qua, nhằm bãi bỏ án tử hình.”

 


Hồi đầu năm nay, các giám mục Công Giáo đã cung cấp chứng từ để hỗ trợ cho việc thảo luật nhằm bãi bỏ án tử hình, nêu rõ hồ sơ không hoàn hảo về việc tuyên án tử hình trong cả nước, tiềm năng thiên vị chủng tộc, và nhiều trường hợp riêng biệt của những người vô tội bị hành quyết vì những tội mà họ đã không phạm. Kể từ 1973, có hơn 160 người bị kết án tử hình ở Hoa Kỳ đã được minh oan, theo tin của Trung Tâm Thông Tin Án Tử Hình (Death Penalty Information Center).

 


Các giám mục tiểu bang Washington gồm có Đức Tổng Giám Mục J. Peter Sartain, các Giám Mục Phụ Tá Eusebio Elizondo và Daniel Mueggenborg, Tổng Giáo Phận Seattle, Giám Mục Thomas Daly, Giáo Phận Spokane và Giám Mục Joseph Tyson, Giáo Phận Yakima.

 


Vũ Vượng dịch