7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

BÀI GIẢNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC ETIENNE TRÊN CƯƠNG VỊ TỔNG GIÁM MỤC SEATTLE

Archbishop Paul D. Etienne preaches at St. James Cathedral September 3. Photo: Stephen Brashear


 

Archbishop Etienne’s First Homily as Archbishop of Seattle

 

Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic ngày 4 tháng 9 năm 2019

 


Ngày được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Seattle, 3 tháng 9, đức TGM Etienne đã cử hành thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa St. James cùng với Đức TGM hồi hưu J. Peter Sartain, và các Giám Mục Phụ Tá Eusebio Elizondo và Daniel Mueggenborg.


 

Dưới đây xin ghi lại bài giảng của Đức TGM Etienne:


 

Chuông đồng hồ điểm lúc 3 giờ sáng nay, giờ Seattle, đã đem lại một thay đổi lớn.


 

Tôi xin cảm ơn Đức TGM Sartain ngày hôm nay là ngày bắt đầu một chương mới trong đời sống của giáo hội địa phương này, và chắc hẳn rồi, trong đời tôi, và tôi cũng biết cả trong đời ngài nữa. Tôi thực sự biết ơn cung cách khiêm nhường và hào nhã ngài đã dẫn đưa tôi vào cuộc hành trình trong ba tháng qua, và tôi biết chắc tôi sẽ tiếp tục được hưởng nhờ những công trình tốt đẹp mà ngài đã làm nơi đây trong 9 năm qua. Vậy xin cảm ơn công lao phục vụ của ngài.


 

Những gì ta đã nghe được, trước hết trong thư Thánh Phaolô gửi giáo hữu Thessalonia, rồi trong Phúc Âm Thánh Luca tối nay, cả hai bài đã đánh động lòng tôi, không những bằng cách so sánh, mà còn chỉ rõ sự sống chung của bóng tối và ánh sáng. Tất cả chúng ta đều biết sự chung sống đó trong đời ta, phải không ạ? Ta biết có sự chung sống đó trên thế giới này.


 

Có vẻ như ta đang sống trong một thời đại mà người ta chỉ muốn nói và hướng về những gì tiêu cực  - có thể họ không chú trọng vào bóng tối, tội lỗi, điều ác và sự hiện diện của ma quỷ, nhưng chắc chắn chú trọng vào một giọng điệu tiêu cực.


 

Một trong những niềm hy vọng của tôi ngày hôm nay là ta có thể biến đổi giọng điệu nói truyện, ít ra là ở Miền Tây Washington này, theo một chiều hướng tích cực. Và ta làm việc đó bằng cách nói thật rõ ràng về sứ mạng của chúng ta, cũng là sứ mạng muôn đời của giáo hội, sứ mạng rao giảng tin mừng. Thánh Phaolô nói với ta trong bài đọc thứ nhất tối nay rằng Chúa Kitô không đến để kết án, ngài đến để cứu độ chúng ta. Ngài đến để chinh phục bóng tối, do đó Thánh Phaolô muốn những người thời đại của ngài, và chắc chắn cả những người thời đại chúng ta nữa, phải cảm nhận rằng chúng ta là con cái của sự sáng, của ban ngày. Và điều ấy đòi hỏi chúng ta phải cảm nhận về sự thật ấy và cảm nhận được nguồn gốc của sự thật ấy là con người của Chúa Giêsu Kitô.

 


Chúa Giêsu trừ quỷ trong đoạn Phúc Âm tối nay, và tôi luôn luôn thấy điều thích thú trong đoạn này là thằng quỷ biết rất rõ Chúa Giêsu là ai, và còn tuyên xưng sự thật ấy giữa đám đông đi theo ngài. Hắn gọi ngài là Giêsu thành Nazareth và hắn biết Chúa Giêsu có quyền lực tiêu huỷ hắn: “Tôi biết  ngài là ai - Đấng Thánh của Thiên Chúa!”

 


Rồi thằng quỷ này đã bị trừ ra khỏi người kia, và người ta thấy điều ấy: “Có gì lạ nơi lời nói của ngài?” Các bạn quý mến, một niềm hy vọng nữa trong những điều hy vọng của tôi cho chúng ta, toàn thể giáo hội, là chúng ta sẽ sống chân lý và ánh sáng của đức tin một cách mạnh mẽ trên thế giới đến nỗi người ta sẽ nói một điều tương tự về chúng ta: “Có gì lạ nơi những người Công Giáo kia? Bởi vì tôi muốn điều gì họ có, tôi muốn niềm vui của họ, sự bình an của họ, sự mãn nguyện sâu xa của họ, niềm hy vọng của họ.”

 


Thưa các bạn, bởi vì tất cả những thứ đó là của chúng ta. Và tôi tin chắc rằng đó là những gì Chúa Giêsu muốn ta phải sống một cách sôi động, không phải chỉ vì lợi ích của ta, mà còn vì lợi ích của những người quanh ta, ta đang sống giữa họ. Vì đây là phương cách rao giảng nước Thiên Chúa, là cách đem nước Thiên Chúa tiến lên. Và tôi tin rằng bởi ý muốn của Chúa và ân sủng của Chúa Giêsu Kitô và ơn cứu độ của ngài, đó là phương cách ánh sáng chinh phục bóng tối thời nay.


 

Trong khi cử hành nhiệm tích Thánh Thể hôm nay và mỗi ngày, ta hãy cảm tạ vì ơn cứu độ và ta hãy nài xin ân sủng này cho tất cả dân Chúa, dù họ có tin ngưỡng hay không, xin cho, một ngày kia. tất cả được biết Giêsu Kitô là Chúa.


 

Vũ Vượng dịch