7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

SINH NHẬT ĐỨC MARIA, TRINH NỮ ĐẦY ƠN PHƯỚC


Ngày Sinh của Mẹ Thiên Chúa

(Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo Northwest Catholic tháng 9, 2018)


Thế kỷ thứ nhất

Lễ kính: 8 tháng 9 (hàng năm)


Lễ sinh nhật Đức Maria, con của Thánh Gioakim và Thánh Anna được cử hành (hàng năm) 9 tháng sau lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 (hàng năm) Thời ấu nhi và những năm đầu đời của Maria không được ghi chép trong Thánh Kinh, nhưng một số cây bút thời sơ khai đạo thánh Chúa Kitô đã kể ra những văn kiện và tập tục mô tả những hoàn cảnh Maria ra đời. Thánh Augustinô mô tả sự ra đời của trinh nữ Maria đầy ơn phước như một biến cố có ý nghĩa lịch sử trọng đại và là một sự kiện thích hợp để chuẩn bị cho Chúa Giêsu Kitô giáng sinh. Ngài nói: “Nàng là cây hoa trên cánh đồng từ đó nở ra bông huệ quý giá của miền thung lũng.” Vị giám mục sống vào thế kỷ thứ tư này, một nhà thần học có ảnh hưởng sâu xa, định hình sự hiểu biết của Giáo Hội Miền Tây (Western Church, tức là Giáo Hội La Mã) về tội lỗi và bản tính con người, đã viết: “Nhờ sự ra đời của trinh nữ mà bản tính ta đã thừa hưởng từ các nguyên tổ đã được thay đổi.”


Vũ Vượng dịch