7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

THƯ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GỬI QUÝ GIÁO DÂN VỀ NHỮNG THAY ĐỔI SẮP TỚI CỦA GX ST ANN


TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE

TÒA TỔNG GIÁM MỤC

710 9TH AVE SEATTLE, WA 98104-2017

www.seattlearchdiocese.org  

 

+ Ngày 21 Tháng Mười Một, 2020

 

Kính gửi anh chị em các giáo xứ Holy Rosary, St. Ann, Visitation, St. Rita of Cascia và St. John of the Woods,

 

Bình an của Chúa Kitô ở cùng anh chị em,

 

Sứ mạng lớn lao Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ sau khi Người sống lại vẫn là sứ mạng của Giáo Hội ngày nay: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi trên thế giới!” Hội Thánh chúng ta cần phải mạnh dạn và sáng tạo khi tiếp tục suy tư về cơ cấu hiện nay của mình, để được trang bị tốt hơn nhằm thực thi những sứ mạng của Chúa Giêsu. Vì thế, hôm nay tôi viết thư này gửi đến anh chị em.

 

Việc thẩm định mới đây cho thấy Giáo Xứ Holy Rosary không thể tồn tại nữa, nên tôi yêu cầu các giáo xứ trong Giáo Hạt Pierce cùng hợp tác để chu toàn sứ mạng loan báo Đức Kitô và giúp mọi người đến gần Chúa hơn.

 

Quý cha chính xứ của anh chị em đã không ngừng tham gia vào những nỗ lực xây dựng kế hoạch có ý nghĩa chiến lược. Tôi hết lòng biết ơn quý cha chính xứ và quý vị trong các ban điều hành giáo xứ của anh chị em đã hết sức cố gắng phân tích rõ tiềm năng và thế mạnh của mỗi giáo xứ trong giáo hạt.

 

Dựa trên hoạt động lãnh đạo quý cha chính xứ của anh chị em đang thực hiện tại giáo hạt, giáo xứ của anh chị em được chọn để tham gia vào tiến trình hoạch định khẩn cấp này. Trong mấy tháng sắp tới, cha chính xứ của anh chị em, với sự hỗ trợ của Đức Cha Mueggenborg và Leigh Stringfellow, là những vị đứng đầu những nỗ lực lên kế hoạch chiến lược của chúng ta, sẽ hướng dẫn anh chị em trong tiến trình mới nhằm xây dựng một cộng đoàn Công Giáo sống động, hướng đến truyền giáo. Chúng tôi muốn giúp anh chị em xây dựng một cộng đoàn sinh động, thực sự loan báo Lời Chúa, cử hành các bí tích và quảng đại phục vụ Chúa Kitô nơi mọi người qua việc thực thi bác ái.

 

Trong vài tuần sắp tới, giáo xứ của anh chị em sẽ họp bàn về những nỗ lực mục vụ và lên kế hoạch chiến lược, cũng như về vai trò của anh chị em trong tiến trình đó. Như tất cả chúng ta đều biết, tình trạng hiện thời không phải là một lựa chọn. Chúng ta phải nhận thức rõ hơn những khó khăn của tình trạng hiện thời và giải quyết với niềm tin và hy vọng của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có nhiều giáo xứ trong tình trạng suy yếu, không thể chu toàn sứ mạng của Chúa Kitô. Nếu không nhận ra thực trạng này và không thực hiện những thay đổi, chúng tôi không phục vụ anh chị em giáo dân, cũng không chu toàn sứ mạng của Hội Thánh.

 

Trước mắt có những quyết định khó khăn, trong đó có nhiều quyết định sẽ gây nên đau đớn, vì đối với con người chúng ta, đức tin chính là điều trọng yếu. Các giáo xứ là trái tim của nhiều cộng đoàn và có những mối liên hệ cá nhân bền chặt đối với nhiều thế hệ giáo dân gắn bó với giáo xứ. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy việc thay đổi sẽ giúp chúng ta phát triển vững chắc hơn và thổi một luồng sinh khí mới vào cộng đoàn Công Giáo chúng ta. Đức tin thúc đẩy chúng tôi phải mang lại cho cộng đoàn của anh chị em những hoạt động mục vụ vững mạnh, nền giáo dục Công Giáo và những môn đệ đưa mọi người đến với Chúa Giêsu mỗi ngày. Chúng ta có cơ hội ở phía trước để tạo nên một điều mới mẻ sẽ giúp mọi người gặp gỡ Chúa Kitô. Làm thế nào chúng ta có thể làm mọi việc theo một cách khác để tạo nên những mối tương quan gắn bó với Chúa Kitô? Làm thế nào chúng ta có thể mang lại cho mọi người nhiều cơ hội hơn để sống đức tin của mình? Làm thế nào chúng ta thúc đẩy mọi người mọi ngày đều sống như Đức Kitô? Làm thế nào chúng ta có thể bảo đảm sẽ để lại cho các thế hệ sau một cộng đoàn đức tin vững mạnh?

 

Xin mời tất cả anh chị em trong giáo xứ tham gia vào tiến trình này. Điều rất quan trọng là, tiếng nói của anh chị em góp phần vào tiến trình này. Một số anh chị em sẽ được đề nghị phục vụ trong ban chuyên trách của công việc quan trọng này. Tôi mong mỏi mỗi người trong anh chị em hãy hết lòng tham gia.

 

Tôi rất vui mừng khi nghĩ về một cộng đoàn tín hữu Công Giáo mới, sống động tại Tacoma, sẽ cùng nhau cử hành bí tích, sống Tin Mừng, phục vụ người nghèo và giúp mọi người gặp Chúa Kitô. Chúng ta đang bước vào chặng đường mới đối với Giáo Hạt Pierce, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho mọi người có liên quan – nhất là cho quý vị trong ban điều hành của anh chị em và cho những anh chị em thuộc các giáo xứ bạn sẽ cùng anh chị em tiến bước trong cuộc hành trình. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta và ban ân sủng để chúng ta cộng tác cùng nhau xây dựng một cộng đoàn Công Giáo vững mạnh hơn, trên nền tảng sứ mạng của Hội Thánh. Tôi hằng ký thác anh chị em.

 

Trong Thánh Tâm Chúa Kitô,

 Tổng Giám Mục Paul D. Etienne, DD, STL

Tổng Giáo Phận Seattle