7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Video: Suy Niệm Lời Chúa với Khổng Thành Ngọc - Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục SinhThầy Khổng Thành Ngọc hiện là người hướng dẫn Lớp Kinh Thánh mỗi tối Thứ Năm từ 7 giờ tối đến 8:30 tối tại Giáo Xứ St Ann. Hằng tuần Thầy Ngọc giúp giáo xứ dịch Lá Thư Mục Vụ của Cha Chánh Xứ sang tiếng Việt; Ban Thông Tin đăng trên Bản Tin Hiệp Nhất và trên Website Cộng Đoàn. 


Giới thiệu đến với quý anh chị em bài Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục Sinh.