7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

KẾ HOẠCH MỤC VỤ: BIẾT CHÚA GIÊSU KITÔ VÀ ĐÓN NHẬN SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI


Pastoral Plan: Knowing Jesus Christ, Embracing his Mission


Bài của Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne. Nguyên bản tiếng Anh đăng trên nguyệt san North West Catholic tháng 5 năm 2021.

******************** 


Trong ba năm, Chúa Giêsu sống giữa các môn đệ, và phát triển những quan hệ thân hữu với họ. Chính mắt họ đã thấy những việc làm của ngài, và chứng kiến ngài đã biến đổi mỗi người ngài gặp gỡ như thế nào. Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã chia sẻ sứ mạng của ngài với các môn đệ này:


“Tất cả quyền năng trên trời dưới đất được trao cho ta. Cho nên hãy đi và biến tất cả các nước thành môn đệ của ta, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ tuân theo mọi điều ta đã truyền cho anh em. Và hãy nhớ, ta ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Matthew 28:18-20)


Chúa Giêsu gửi các môn đệ tiên khởi đi. Đó vẫn là sứ mạng của tất cả các môn đệ ngày nay. Về nhiều phương diện khác nhau, chúng ta ở Miền Tây Washington này có nhiều phần giống như những môn đệ tiên khởi kia, những người đã được gọi ra khỏi cảnh êm ấm để đem Phúc Âm đến cho mọi dân tộc, ngay cả các lương dân. Điều cam go của chúng ta là làm sao cho đức tin sống động trở lại trong một thời đại, ở một nơi mà càng ngày càng có nhiều người trở thành lạnh nhạt với niềm tin có Thiên Chúa. Niềm hy vọng của chúng ta là đổi mới và mở rộng một đức tin đầy sinh động, xuất phát từ mỗi cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Phục Sinh đang sống thật.


Sứ mạng của giáo hội là sứ mạng của Chúa Giêsu. Do đó sứ mạng bắt rễ từ lòng hiểu biết Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô hiểu sứ mạng này khi ngài viết, “Nhưng làm sao người ta có thể kêu cầu đấng mà người ta chưa tin? Và làm sao người ta có thể tin đấng mà họ chưa nghe nói đến. Và làm sao người ta có thể nghe nếu không có ai rao giảng? Và làm sao người ta có thể rao giảng nếu họ không được sai đi? (Romans 10:14-15)


Trong số báo Northwest Catholic sẽ phát hành vào tháng 6, tôi sẽ chia sẻ kế hoạch mục vụ của Tổng Giáo Phận. Kế hoạch này có chủ đích trở thành một văn kiện sống động dựa trên những nguyên tắc lớn để nuôi dưỡng một cuộc gặp gỡ vĩ đại với Chúa Giêsu, khuyến khích mỗi người chúng ta thành những tông đồ lớn mạnh, rồi ra đi như những cộng đồng tín hữu chia sẻ niềm vui của Phúc Âm


Kế hoạch này đã hình thành nhờ sự hướng dẫn của Hội Đồng Mục Vụ của Tổng Giáo Phận. Họ đã cho tôi một quan điểm quan trọng của giáo dân về những thực tại của đời sống của người dân trong tổng giáo phận này. Tôi vui lòng báo tin cho anh chị em hội đồng này sẽ tiếp tục tổ chức những buổi thuyết trình trong suốt thời gian thi hành kế hoạch


Với lòng khiêm nhường tôi xin anh chị em cầu nguyện và tham gia để làm cho viễn kiến này thành sự thật. Cần có sự tham gia rộng rãi để bảo đảm rằng sứ mạng của chúng ta bắt rễ từ trong tâm trí của mỗi người và của các chương trình mục vụ. Hy vọng của tôi là bằng cách cùng nhau một lần na chú tâm vào sứ mạng này, ta có thể tái mường tượng rằng tất cả các giáo xứ, trường học và các chương trình mục vụ của chúng ta đều là một giáo hội, như Chúa Giêsu, rất gần gũi với mọi người


Chúa Giêsu có thật, rất sống động và sẵn sàng gặp gỡ mỗi người chúng ta. Hãy sống trong Chúa Kitô. Sống đức tin. Hãy thi hành sứ mạng của chúng ta.


Vũ Vượng dịch