7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chuẩn Bị Bổn Mạng & 30 Năm Thành Lập Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

Ca Đoàn Các Thánh T Đo Vit Nam đã chun b chu đáo cho ngày bn mng và 30 năm thành lp ca đoàn. Ca đoàn được Cha Chánh X giúp tĩnh tâm ngày 3 tháng 11 v hai đ tài: Bí Tích Hòa Gii và Bí Tích Thánh Th. 

 

Ban Điu Hành ca đoàn mun Thánh L Bn Mng năm nay có 100% ca viên chun b tâm hn rước Chúa và sng tinh thn hy sinh, cm thông, chia s nhiu hơn. Nh đó anh ch em tp hát thêm gi và tham gia rt hăng say. Ca đoàn có thêm 8 anh ch em mi tham gia sinh hot vi ca đoàn.

 

Ngoài ra, năm nay ca đoàn đang chun b mt đêm liên hoan văn ngh k nim 30 năm thành lp ca đoàn Các Thánh T Đo Vit Nam vi ch đ Tâm Tình Tri Ân. Anh ch em thành viên ca đoàn tp dt văn ngh ráo riết trước các gi tp hát và sau l Chúa Nht hàng tun trong gn 2 tháng. Chun b ban nhc, âm thanh, dàn ánh sáng sân khu chu đáo và khác l, tt c đ to tình thân cho ca viên nhit tình và thêm gn bó. Và cũng to cm thông hơn gia ca viên vi gia đình, và gia đình ca viên vi ca đoàn được gn gũi hơn.  

 

Ngoài ra, ca đoàn mi cu ca viên hp mt và mi ph huynh, hoc v hay chng ca viên tham d đ có dp tri ân nhân dp k nim 30 năm thành lp ca đoàn.

 

BĐH Ca Đoàn CTTĐVN