7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Hội Thánh Linh Canh Tân Đặc Sủng - Cộng Đoàn Thánh Giuse, Tacoma

VATICAN:  Nhân dịp mừng kỷ niệm 39 năm thành lập Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh (CTĐSTL) tại Vatican, ĐTC Phanxicô khích lệ các thành viên Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh dấn thân làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa qua các hoạt động hòa giải và phục vụ tha nhân. Trong sứ điệp của Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh, cũng khích lệ các thành viên phong trào tiếp tục lộ trình của họ tuy không luôn hoàn toàn hiểu biết, nhưng là con đường nên thánh, mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi tiến bước, để làm chứng cho Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh công giáo phát sinh tại Pittsburg bên Hoa Kỳ năm 1967, hiện nay lan tràn khắp nơi và có hàng chục triệu thành viên trên thế giới. (SD 22-4-2016)

 

Hội Thánh Linh – Cộng Đoàn Thánh Giuse, Tacoma được thành lập từ năm 2007, do Cha Chánh Xứ  Nguyễn Anh Tuấn khởi xướng và linh hướng. Hội sẽ kỷ niệm 10 thành lập vào ngày Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2017.  Hội Thánh Linh hiện đang sinh hoạt tại Nhà Nguyện của Giáo Xứ vào Chúa Nhật thứ hai và thứ tư mỗi tháng để cùng nhau cầu nguyện, ca ngợi tôn vinh Chúa Ba Ngôi và học hỏi lời Chúa, với sự linh hướng của Linh Mục Chánh Xứ và Phó Tế Phạm Thể phụ tá thường xuyên.  Mục đích của Hội là đang cố gắng sống thánh qua việc chúc tụng Thiên Chúa, thực hành lời Chúa và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa qua việc phục vụ Cộng Đoàn / Giáo Xứ và tha nhân.

 

Hội Thánh Linh còn rất nhiều thiếu xót trong việc phục vụ và liên đới chặt chẽ với các hội đoàn bạn.  Chúng con ước mong được liên kết với quý đại diện các hội đoàn bạn cùng nhau phục vụ xây dựng Cộng Đoàn / Giáo Xứ được tốt hơn trong tương lai.  Chúng con đa tạ Cha Chánh Xứ  đã đến linh hướng cho Hội Thánh Linh vào Chúa Nhật vừa qua, ng ày 22 th áng 5 n ăm 2016, đã nâng cao tinh thần sống đạo của c ác thành viên.  Xin Cha tiếp tục linh hướng và giúp cho Hội Thánh Linh luôn tiến bước trong Thần Khí Chúa Thánh Linh để thực sự có khả năng làm chứng cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng đầy lòng xót thương.

 

Pt. Phạm Thể