7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xuân Tạ Ơn


Nguyên Thy

 

Mừng xuân hoa lá xôn xao

Tình con dâng mẹ dạt dào hồn thơ

Chúng con đạt được ước mơ

Là nhờ ơn mẹ ân cần chở che

Ô! Maria La Vang

Con biết mẹ đang lắng nghe

Đoàn con thơ dại Tacoma khẩn cầu

Mỗi lần buồn khổ lo âu

Mẹ luôn an ủi nỗi sầu bay đi

Tạ ơn Thánh Mẫu từ bi

Thương ban giáo xứ chúng con an bình

Hết lòng thờ Chúa Thiên Đình

Gia đạo thuận thảo đậm tình yêu thương

Linh Mục Chánh Xứ can trường

Hết lòng nâng đỡ giáo dân xứ ngài

Để cùng xây dựng cộng đoàn

Đồng tâm hiệp lực mở đường thành công

Mỗi người một việc ngoài trong

Góp công góp của đắp xây xứ nhà

Những người yếu đuối tuổi già

Thâm lời kinh nguyện dâng Cha trên trời

Chung vai hiệp sức với đời

Làm sáng danh Chúa xuân đời vui thay

Xin Mẹ nhận tâm tình đầy

Các con của mẹ xuân này tạ ơn.