7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

n
Tác giả đang mê mãi gói bánh

CON ĐƯỜNG NGHĨA NHÂN

BÁNH CHƯNG trải rộng yêu thương
BÁNH TÉT đầy ắp con đường nghĩa nhân
HƯƠNG LÁ tỏa khắp xa gần
SỢI DÂY thắt chặt tình thân muôn nhà
Năm cùng tháng tận hòa ca
Bánh chưng bánh tét đậm đà hương yêu
Đời hồng như tấm lụa điều
Hoa lòng – NHƯN ĐẬU - mỹ miều trao ban
Nhưn - THỊT MỠ - óng ánh vàng
Hòa cùng thân NẾP dịu dàng tình trao
Dẫu rằng sống giữa ba đào
Niềm vui nở nhụy, én chào xuân sang
Ý xuân đào đỏ, mai vàng
Tình xuân lai láng dâng tràn đó đây
Tết về hát khúc sum vầy
Cậy tin Tình Chúa, mến xây tình người
Xuân hồng thắm đượm niềm vui
Mệnh đời tiến mãi nên người THỌ cao
PHÚC LỘC luôn được dồi dào
Tâm thành mở rộng HẦU BAO giúp đời
Tiền tài, danh vọng, phù vân
Đừng bo bo giữ làm phần riêng tây
Sống trong CÕI TẠM đời nầy
Nhường cơm xẻ áo, dựng xây ân tình
Một mai trong CÕI TRƯỜNG SINH
Hưởng NHAN THÁNH CHÚA phúc vinh vĩnh hằng

Những ngày tham gia gói bánh
mừng xuân vui Tết với Cộng Đoàn
29/1, 30/1 và 31/1/2016
Mynh Hứa