Chánh Khí Nở Hoa (1)
Kính dâng Đức Tổng Giám Mục Hà Nội

Tâm khẳng khái. Thốt lời khẳng khái
Trước bạo quyền không ngại cùm gông
Mỗi tiếng nói. Một cõi lòng
Lòng dân Việt đang trong vòng lao lý

Giọng nói phát ra từ lý trí
Sáng niềm tin công lý. hòa bình
Rọi vào thấu cõi u minh
Cho thế giới biết mình là chánh đạo

Lời đanh thép thành lời tố khổ
Lũ vô thần run sợ oai phong
Không bằng mặt. Chẳng bằng lòng
Nên dùng hạ sách để hòng khuất phục

Dẫu biết rằng hạ sách là nhục:
Đất Thăng Long quân khuyển thay người
Quyền lực là những dùi cui
Roi điện cùng bọn người thảo khấu

Chánh khí Ngài đã thành gương mẫu
Cho những nhà tranh đấu nhân quyền
Người người không sợ bạo quyền
Cùng nhất trí. Cùng thề nguyền lên tiếng

Bên Giáo Hội tình yêu thể hiện
Muôn vạn người cầu nguyện hiệp thông
Khắp thế giới cùng một lòng
Nguyện Chúa thương người cha chung: Đức Tổng

Là con Chúa. Sống cho đáng sống
Không cúi đầu vâng phục sa tan
Giọng Đức Tổng: lệnh pháo vang
Con dân Việt ta sẳn sàng hành động.

Mynh Hứa 9/2008

(1) Cảm tác từ lời phải hồi của Đức Tổng Giám Mục tại buổi họp với UBND thành phố Hà Nội.