Đẹp Thay Người Gieo Lộc Thánh(*)

Đẹp thay bước chân người gieo lộc thánh
Lộc trời cao lấp lánh những vì sao
Tâm mục tử nuôi tình mến dạt dào
Đức vâng phục dâng trào như sóng biển

Trong tình mến đời thánh thiêng xuất hiện
Thân mọn hèn Thần Khí Chúa đỡ nâng
Đường thiên lý chân chẳng ngại xa gần
Gánh nặng nhọc, gánh hồng ân Chúa gởi

Chúa gởi những đoàn chiên đang chới với
Mất chủ chăn và mất cả niềm tin
Ôi lạy Chúa, xin thương, đoái mắt nhìn
Qui chúng lại một ràng như mộng ước

Chúa đã nói hơn hai ngàn năm trước
“Kẻ giàu có khó vào được nước trời”
Cũng nơi nầy, thời gian trước, Chúa ơi
Chiên có chủ, nhà thờ chật chỗ đứng

Lời Chúa nói thật là lời linh ứng
Bởi giờ đây chiên bỏ nhà thờ hoang
Bởi giờ đây chiên đã được giàu sang
Tâm vọng của, tâm lạc đàng, xa Chúa

Mối phúc thật, ngọn hải đăng sáng chói
Giữa mịt mờ chỉ lối vượt phong ba
Biết tránh xa những phù phiếm xa hoa
Tay mục tử dẫn đưa về chính lộ

Giáo dân Việt nguyện đồng lao, cộng khổ
Quyết một lòng theo “sao-sáng-phương-đông”
Bình minh gieo những sợi nắng tươi hồng
Mùa gặt mới, mùa bội thu dâng Chúa.

(*) Kính tặng Cha Quản Nhiệm Đa-Minh nhân ngày nhận thêm giáo xứ!

Mynh Hứa Tacoma WA – 07/11/2009