Một Đời Tận Hiến

Kính tặng Cha Quản Nhiệm Đaminh Nguyễn Anh Tuấn
Qúy sisters Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp
Cho con Hứa minh Lâm

Tia nắng sớm tung tăng cười trong gió
Nẻo dương gian mở ngỏ bốn phương trời
Tuổi thanh xuân đang nẩy lộc đâm chồi
Hướng tương lai gọi mời bao ước vọng ...

Ngã ba đời, thời gian như lắng đọng
Chút tâm tình con gói trọn tin yêu
Hướng mắt nhìn, nhìn đỉnh núi một chiều
Thầy Chí Thánh vì yêu dâng hiến mạng

Thánh Nhan Ngài lửa yêu bừng ánh sáng
Sáng muôn nơi, sáng muôn vạn lòng trần
Trên Thập Giá, trái tim mở lòng nhân
Và cạnh sườn mưa hồng ân cứu độ

Lòng từ ái, Chúa cứu đời gian khổ
Kiếp mọn hèn, con khấn nguyện Chúa thương
Đồng hành cùng con trên vạn nẻo đường
Đường tận hiến từ nay con theo Chúa

Thân yếu đuối giữa ba thù vây bủa
Với cậy tin, con vững bước Chúa ơi
Dìu con đi, đi cùng khắp cõi đời
Làm gạch nối, gọi mời ơn hối cải

Từ thị thành tới rừng sâu, biên ải
Cho đời con mãi mãi là chứng nhân
Biến đời con thành muối ướp gian trần
Cho nhân loại thông phần ơn cứu rổi

Lời con nói, mở ra ngàn cơ hội ...
Kéo loài người vào Mạch Sống Trường Sinh
Cho con biết không phải tự sức mình
Nhưng Thần Khí từ Ngôi Ba Thiên Chúa

Chúa gọi con khi con đang vá lưới
Lưới đời con đứt chỉ bởi kiêu sa
Nguyện Chúa giúp con vá trọn lưới nhà
Trước khi tung... vớt người ta cho Chúa

Hồng ân Chúa chứa chan như hương lúa
Nguyện một đời con cảm tạ tri ân
Dù xác hồn con bất xứng bội phần
Chúa thương nhận con vào hàng khanh tướng.

Mynh Hứa 9/2008