Như Giọt Mưa Hoa(*)

Dù đời ngập những chông gai
Nhưng hồn Thánh Nữ nào ai sánh bằng
Tình yêu sáng tựa ánh trăng
Dâng Thầy Chí Thánh, siêng năng nguyện cầu
Ẩn danh, suy niệm nhiệm mầu
Đơn sơ, khiêm hạ khắc sâu trong lòng
Tuổi thơ đã nặng hoài mong
Mong sao nhân loại hết lòng tin yêu
Tin yêu như tiếng sáo diều
Vọng bay đến chốn Thiên Triều cao xanh
Nguyện cầu Thiên Chúa nhân lành
Mưa Hoa Hồng xuống cho xanh cuộc đời
Têrêxa thánh đức tuyệt vời
Tình Ngài nối kết đất trời hôm nay
Xin Ngài nguyện giúp, cầu thay
Qúy Sơ sống trọn chuổi ngày hiến dâng
Đường đời dù lắm phong trần
Đường tu bước trọn chẳng phân vân lòng
Thế gian còn lắm long đong
Vững tin Chúa mãi rộng lòng chở che
Muôn đời Chúa vẫn lắng nghe
Lời cầu tựa những tiếng ve phượng hồng.

(*) Kính tặng Qúy Sơ nhân ngày Mừng Kính Thánh Bổn Mạng Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

Mynh Hứa Tacoma WA – 01/10/09