Tiếng Khóc Giữa Bụi Tro(*)

Đất chuyển rung đất thành cơn ác mộng
Người khóc người tiếng khóc giữa bụi tro
Nhà tan cửa nát, tâm những dày vò
Bao người chết co ro không kịp trối

Bóng đêm chập chùng mờ giăng khắp lối
Thân phận con người bèo dạt mây trôi
Giàu sang đấy thành tay trắng mấy hồi
Thân cát bụi chung nấm mồ tập thể(1)

Trí kiêu ngạo trí tạo nhiều dâu bể
Lòng cách lòng như vết nứt địa cầu
Tình nhân loại cứ thế mãi chôn sâu
Vào tử địa của hận thù tranh chấp

Mong sao người biết trí mình bất cập
Để hồi tâm hòa nhịp sống thế nhân
Lấy yêu thương trải mộng khắp xa gần
Người bốn bể thành anh em cốt nhục

Xuân Canh Dần tươi màu xuân hạnh phúc
Trái tim yêu dũng mãnh cọp rừng hoang
Xây tình người trên đổ nát hoang tàn
Dựng cho đời một mùa xuân vĩnh cữu.

(*) Cảm tác từ cơn động đất ở Haiti
(1) Tin từ Haiti cho biết người chết quá nhiều nên phải chôn mồ tập thể.

Mynh Hứa – 10/1/2010