7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Trọn Đời Xin Vững Bước

Giờ vĩnh khấn, giờ khởi hành lên núi Thánh
Vác ước mơ với thập giá đời mình
Dâng lên Chúa làm của lễ hy sinh
Đỉnh Can-Vê trái tim Thầy mở rộng

Mến Thánh Giá giữa biển đời gió lộng
Bóng xa hoa phù phiếm kiếp nhân sinh
Vì mến Chúa phục vụ anh chị em mình
Dẫu biết rằng sẽ gặp nhiều cay đắng

Tháng Sáu Sài Gòn trời chợt mựa chợt nắng
Nguyện giữ lòng không chợt nắng chợt mưa
Tâm phục vụ, phục vụ mấy cho vừa
Chí đã nguyện trọn đời xin vững bước

Tay cầm cày mắt hướng về phía trước
Đất lòng tơi xốp mầm sẽ nẩy sinh
Khi Lời Chúa triển nở trong tâm mình
Lời mới thông tràn ra cùng nhân thế

Đời tận hiến đời hy sinh triệt để
Giữ Lời Nguyền như giữ chính con ngươi
Xin cho con luôn sống trong tình Người
Mỗi giây sống là mỗi giây cầu nguyện.

+ Thân kính tặng Sơ Cecilia Vũ Thị Bích Nga để kỷ niệm ngày khấn trọn đời 11/6/2013 Mynh Hứa Tacoma WA.