Trái Tim Dưới Nắng Chiều (*)
29/11/2008

Chiều. Bóng ngã. Người không ngã
Không ngã. Trái tim. Lửa tỏa ngút trời
Dáng người đứng. Đứng giữa đời
Như thần tượng. Như gọi mời thông hiệp

Lòng thành cho nhau. Trọn kiếp
Kiếp người. Sa tan. Bức hiếp không nguôi:
Kẽm gai. Roi điện. Dùi cui
Bầy quân khuyển. Những bầy người thảo khấu

Oan khiên. Gọi trời chẳng thấu
Công an. Bạo quyền. Đầu nậu. Thủ đô
Đài điện. Báo chí. Hô hào
Bảo kê. Hổ trợ. Tiếng hô. Giết người ...

Lòng Giáo dân. Vẫn nụ cười
Cười tha thứ. Bởi cũng người dân Việt
"Bởi không biết việc họ làm"
Thương nhân loại. Đây công hàm Chúa gởi

Được. Mất. Của đời. Hư ảo
Tâm con thảo. Người Công Giáo. Dương cao
Tín trung. Chúa cả. Trời cao
Sắt son. Son sắt. Tự hào. Danh vang

Uất nghẹn. Thơ chẳng liền hàng
Từng lời gãy vụn. Ngập tràn thương đau
Hiệp thông. Thơ cảm lòng nhau
Giáo dân Hà Nội. Trước sau một lòng.

Mynh Hứa 28/9/2008

(*)Thân thương tặng Giáo Dân GP Hà Nội