7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Annual Catholic Appeal (ACA) & Called to Serve as Christ - Tính đến 8/13/18Báo cáo cho ACA và CTSAC tính đến 8/13/2018:


Phần vượt chỉ tiêu ấn định, địa phận sẽ trả lại cho giáo xứ để bảo trì giáo xứ. Quý tín hữu chưa đóng góp xin vui lòng điền phiếu ủng hộ cho hai chương trình trên đạt được kết quả tốt. Chân thành cảm ơn.


1- Quyên Góp Hàng Năm cho Giáo Phận - Annual Catholic Appeal (ACA)
2- Called to Serve as Christ: