7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Cập Nhật Chương Trình Annual Catholic Appeal & Stewardship


Chương trình Annual Catholic Appeal


Giáo Phận đã nhận được $56,062 đóng góp cho chương trình Annual Catholic Appeal (khoảng $16,000 vượt chỉ tiêu ấn định).

Giáo xứ đã nhận được $14,169 hoàn trả lại từ số tiền đóng góp thặng dư. Số tiền này sẽ được sử dụng cho việc tu sửa và thay mái nhà thờ trong những năm sắp tới. Xin cảm ơn sự quảng đại của quý ông bà anh chị em


Cam kết đóng góp tài chánh cho giáo xứ - Chương trình “Stewardship”


Giáo xứ đã nhận được 126 phiếu cam kết từ tổng số 567 gia đình, cho chương trình “Stewardship”, đóng góp tài chánh cho giáo xứ.

Xin quý tín hữu suy nghĩ, điền và gửi lại phiếu cam kết để giáo xứ dự trù và thiết lập ngân sách cho những chi tiêu trong năm tới. Phiếu đã được gửi về các gia đình, hoặc có sẵn trong các hộc ghế nhà thờ, hoặc quý tín hữu có thể điền online trên wesite cùa giáo xứ.