7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chương Trình Đóng Góp Hằng Năm Của Tổng Giáo Phận 2017 - Annual Catholic Appeal 2017

Kính thưa Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa,

Con cám ơn Cha đã cho con có dịp được chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa về chương trình đóng góp hàng năm cho Tổng Giáo Phận. Chương trình này có tên là Annual Catholic Appeal, được gọi tắt là ACA.


Tòa Tổng Giám Mục phát động chương trình ACA với chủ đề “A Future Full of Hope/Một Tương Lai Ðầy Hy Vọng” không chỉ là đóng góp mà là chia sẻ, phục vụ cho anh em mình trong giáo xứ, giáo phận hoặc với những người mình chưa hề quen biết.


Con xin vắn tắt gới thiệu cùng cộng đoàn vài nét về chương trình ACA như sau:

  •  Là chương trình đóng góp mỗi năm một lần cho tổng giáo phận, bắt đầu vào mùa xuân hàng năm.

  • Số tiền đóng góp sẽ trực tiếp gởi đến cho Tổng Giáo Phận Seattle để hỗ trợ cho 60 chương trình và mục vụ trong giáo phận. Thí dụ như chăm sóc y tế và hưu bổng cho các linh mục và tu sĩ nam nữ về hưu, đào tạo chủng sinh, mục vụ giới trẻ, giúp các chương trình thăng tiến hôn nhân v.v…


  • Quý vị có thể đóng góp từ tháng Năm năm nay (2017) cho đến tháng 4 năm sau (2018).

Năm nay, chỉ tiêu Tổng Giáo Phận giao cho giáo xứ chúng ta là $37,939. Ðức Tổng Giám Mục mời gọi mỗi gia đình hoặc cá nhân xin quảng đại góp mỗi ngày 1 đôla. Việc đóng góp 365 đôla mỗi năm của chúng ta sẽ có tác động lớn đến nhiều cuộc đời tại miền Tây Tiểu Bang Washington.


Ngoài ra khi chúng ta đóng hơn số tiền dự kiến, thì mỗi đôla vượt mục tiêu sẽ được hoàn lại để giáo xứ sử dụng cho những nhu cầu của mình. Năm ngoái giáo xứ đã dùng số tiền được hoàn lại để tu bổ đổ nhựa đường, trám các đường nứt và sơn lại bãi đậu xe. Năm nay chúng ta dự trù thay thảm nhà thờ, thảm phòng thánh và sửa chữa lại 16 cánh cửa lớn của nhà thờ. 


Xin mỗi gia đình dùng một phiếu dâng cúng. Những bạn trẻ có lợi tức riêng thì xin dùng một phiếu dâng cúng riêng. Khi điền xong phiếu dâng cúng, xin quý vị bỏ vào giỏ dâng cúng hàng tuần như của lễ dâng lên Thiên Chúa. Ngoài ra, nếu quý vị muốn đóng góp online, xin mời vào website của Cộng Đoàn Giáo Xứ, sẽ có địa chỉ để quý vị tiện dùng cho việc dâng cúng. Quý vị cũng có thể tham khảo địa chỉ website của Tổng Giáo Phận được đăng kèm với Bản Tin Hiệp Nhất hằng tuần.


Con tin rằng với đức tin và lòng rộng lượng của quý vị sẽ giúp cho chương trình ACA năm nay đạt được kết quả tốt đẹp về số tiền cũng như số người tham gia. Nguyện xin Chúa Phục Sinh đổ tràn Hồng Ân xuống trên quý vị và gia đình. 


Lý Thanh Vân