7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

BẠN CẦN BIẾT NHỮNG GÌ VỀ B Í TÍCH RỬA TỘI? (WHAT DO YOU NEED TO KNOW ABOUT THE SACRAMENT OF BAPTISM?)


 -o O o-

 


Hãy thử xem bạn có cần dự một ‘Buổi Ôn Lại Bí Tích Rửa Tội’ dành cho các bậc cha mẹ đỡ đầu và cha mẹ có con nhỏ rửa tội không ?   (Let find out if you need to take the ‘Baptism in Review Session’ reserved for the godparents and parents who have a baby to be baptized?)

 

1-Bí Tích là gì?  (What is a Sacrament?)

2-Giáo Hội Công Giáo có mấy Bí Tích ?  (How many Sacraments are there in the Catholic Church?)

3-Những Bí Tích nào chỉ cần chịu một lần (vĩnh viễn) là đủ ?  Và những Bí Tích nào có thể nhận được nhiều lần trong đời ? (Which Sacraments do we need to receive only once - permanent?  And which Sacraments can we receive more than once in our life?)

4-Tại sao chúng ta cần được rửa tội ?  (Why do we need to be baptized?)

5-Ai lập ra Bí Tích Rửa Tội và lúc nào ? (Who instituted the Sacrament of Baptism and when was it instituted?)

6-Ai là người được chịu phép Rửa 2 lần trong đời ?  Và ở đâu ? (Who was the one officially baptized two times in his/her life? And where?)

7-Có được cử hành phép rửa tội ở tư gia hay ở công viên không ?  (Is Baptism permitted to take place at home or in a park?)

8-Rửa tội bằng nước, lửa và Chúa Thánh Thần là gì ?  (What is baptism by water, fire and Holy Spirit?)

9-Rửa tội bằng máu như thế nào ?  (What is baptism by blood?)

10-Rửa tội bằng lòng ao ước như thế nào ?   (What is baptism by desire?)

11-Nếu người rửa tội cho con em của mình trong lúc phạm tội trọng (như giết người hay bị rút phép thông công), thì phép rửa tội ấy có thành hay không ?  (If the minister who was in the state of grievous sin (such as a murder or being excommunicated) while baptizing our child, is that baptism valid?)

12-Ai là người Thừa Tác chính thức của Bí Tích Rửa Tội ?  Và ai được phép rửa tội ?  (Who are ordinary ministers of the Sacrament of baptism?  And who is permitted to baptize?) 

13-Trong khi cử hành phép rửa tội, ai chính là người rửa tội ?  (Who is the one really does the baptizing in a baptismal celebration?)

14-Phép Rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả và phép rửa của chúng ta bây giờ khác nhau ở điểm nào ?  (What is the different between our baptism today and the baptism of John the Baptist?)

15-Qua Bí Tích Rửa Tội ta trở thành chi thể của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì ?  (What does it mean, through baptism we become members of Christ?)

16-Qua Bí Tích Rửa Tội ta trở thành con cái của Thiên Chúa có ý nghĩa gì ?  (What does it mean, through baptism we become children of Christ?)

17-Qua Bí Tích Rửa Tội chúng ta hiệp thông trong sự chết của Chúa Giêsu, là cùng chết và sống lại với Ngài, có ý nghĩa gì ? (What does it mean, through baptism we are in communion with Christ’s death, are buried with him, and rise with him?)

18-Thông thường Giáo Hội dùng nước trong Bí Tích Rửa Tội.  Biểu tượng của nước có ý nghĩa gì ?  Và nước có sự liên hệ thần học thế nào với biến cố lịch sử của Do Thái Giáo ở Biển Đỏ trong thời Cựu Ước?  (Normally the Church baptize people with water.  What does the water symbolize?  And how has water theologically conected to the historic event of Judaism, which took place at the Red Sea in the Old Testament?)

19-Giáo Hội dùng Dầu Thánh trong Bí Tích Rửa Tội.  Dầu Thánh có ý nghĩa gì ?  (The Church uses the Sacred Chrism in baptism.  What does this oil symbolize?)

20-Thông thường người được rửa tội lãnh nhận hai loại dầu, đó là những loại Dầu nào và nó có ý nghĩa gì ?  (Normally a newly baptized child receives two types of oils in baptism.  What are those oils and their meanings?)                                                                      

21-Giáo Hội dùng mấy loại Dầu trong việc cử hành các Bí Tích ?   Những dầu này từ đâu đến ?  (How many types of oil are used in the Church in the celebration of Sacraments?  Where do they come from?

22-Người được rửa tội lãnh nhận chiếc khăn trắng hoặc áo trắng mặc trong lúc cử Bí Tích Rửa Tội, ký hiệu này có ý nghĩa thần học gì ?  (The newly baptized received and put on a white scarf or a white dress, what is the theological meaning of this symbol?)

23-Tin tưởng vào mầu nhiệm ơn cứu độ của Bí Tích Rửa Tội, thì mỗi người Kitô hữu sẽ mặc áo trắng này mấy lần trong đời ?  (Trusting in the mystery of the saving grace of baptism, how many times a Christian to put on this white dress in his/her life?)

24-Người được rửa tội lãnh nhận một cây nến nhỏ được đốt sáng từ cây nến lớn, ký hiệu này tượng trưng thần học thế nào ? (The newly baptized received a small candle, which is lighted from a big candle, what does it symbolize theologically?)

25-Cha mẹ có những trách nhiệm gì với con mình đã rửa tội ? (What are the responsibilities of the parents to their baptized child?)

26-Cha mẹ đỡ đầu có những trách nhiệm gì với con em đã rửa tội ?  (What are the responsibilities of the godparents to their baptized child?)

27-Có những yêu cầu nào ở nơi người đỡ đầu ? (What are the requirements of a godparent?)

28-Cha mẹ ruột có được đỡ đầu cho con của mình không ?  (Can a biological parent be a godparent to his/her child?)

29- Một người đang sống ngoài vòng giáo luật hôn phối có được phép làm người đỡ đầu không (ly dị và/hoặc đang sống chung với người khác không hợp lệ) ?  (Can a person be a godparent while living outside of the Church’s law of marriage (divorced and/or improperly living with someone)?

30-Nếu một cặp vợ chồng không cùng tôn giáo (một người Công Giáo, một người không Công Giáo) có được phép làm người đỡ đầu không ?  (Can a couple of mix religions (one is Catholic, the other is non-Catholic) be godparent?)

 

Trên đây chỉ nêu ra một số câu hỏi căn bản chủ yếu về Bí Tích Rửa Tội.  Còn có những điều quan trọng khác liên quan đến Bí Tích Rửa Tội sẽ được đề cập đến trong ‘Buổi Ôn Lại Bí Tích Rửa Tội’, chẳng hạn:  “Qua Bí Tích Rửa Tội, người mới rửa tội nhận được những ơn và những ân sủng nào?”  Nếu như bạn trả lời chính xác được 100% 30 câu hỏi này thì, tạ ơn Chúa là bạn khá am tường về Bí Tích Rửa Tội, bạn là một Tín Hữu ngoan đạo và trung tín trước mặt Thiên Chúa - Bạn không cần dự buổi học ôn lại này.   Còn những ai chưa đạt được đầy đủ kiến thức này, và bạn mong tiến thân và muốn tìm hiểu thêm về Bí Tích Rửa Tội.  Xin mời bạn chọn một ngày đẹp trời đến dự thính một buổi ôn lại này vào thứ By tuần thứ hai của mỗi tháng; có hai lớp, 9:30am (tiếng Anh) và 11:00am (tiếng Việt), tại GX Thánh Anna, do Phó Tế Phạm Thể phụ trách (do Cha Chánh Xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn bổ nhiệm). 

(The above are just some basic key questions on the Sacrament of Baptism.  There are other important points about baptism that will be covered in the ‘Baptism in Review Session’ such as:  “Through baptism, what are the gifts and graces that the newly baptized receive?”  If you could answer correctly 100% of these 30 questions, thanks be to God that you have a good understanding about baptism, you are beloved and faithful before God! -  There is no need for you to be at this review session.  For those who have not yet fully reached this level of knowledge, and you wish to advance yourself in learning and understanding about Baptism, you are invited to come in any day at your convenience just to listen to one of these sessions, which take place on every second Sat of the month; there are two sessions, at 9:30am (in English) and at 11:00am (in Vietnamese) at St. Ann Parish.   It is conducted by Deacon Theman Pham (Appointed by Pastor Nguyen, Tuan A.).


Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ chúc phúc lành cho anh chị em luôn được an vui trong đời sống.  Cầu xin cho anh chị em luôn có lòng hướng thượng, ao ước học hỏi và sống lời Chúa.  Nhất là các bậc cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu hiểu biết rộng về giáo huấn của Giáo Hội, để là gương sáng cho con cái mình và có thể chu toàn trách nhiệm là bậc cha mẹ hay cha mẹ đỡ đầu.    

(May our good and gracious God bestow upon all of you a peaceful and joyful life.  May you always seek things of the above, have a desire in learning and living God’s words.  May those who are parents and godparents gain a good understanding of the Church’s teachings in order to be a good model for your children and be able to fulfill your responsibilities as parents or godparents). 


Phó Tế Phạm Thể


***  Dưới đây là hình ảnh của một buổi học (picture of a Baptism in review session)