7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Tĩnh Tâm Ban Phụng Vụ Cộng Đoàn Thánh Giuse


Thứ Bảy 24/9/2016 vừa qua là buổi tĩnh tâm hàng năm đầu tiên của Ban Phụng Vụ CĐ Thánh Giuse. Mục đích của buổi tĩnh tâm giúp các anh chị phụ trách các phần việc trong Ban Phụng Vụ có dịp đào sâu thêm lý do hiện hữu của Ban, cùng nhau học hỏi một số điểm về giáo lý và giáo luật liên quan đến phụng vụ, và bàn bạc trao đổi ý kiến nhằm giúp cho  việc phục vụ cộng đoàn được đúng và tốt hơn.


Dù rât bận bịu với các công việc mục vụ khác trong ngày Thứ Bảy nhưng Cha Chánh Xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn đã dành gần trọn hai giờ để lắng nghe và trao đổi các đề tài Ban Phụng Vụ bàn thảo. Buổi tĩnh tâm bắt đầu lúc 9:10 sáng đến 12:10 trưa với sự tham dự của Sơ cố vấn Teresa Mai Trinh, ca trưởng hai ca đoàn: anh Nguyễn Huê và Kim Thu, tiểu ban Thừa Tác Viên Thánh Thể: Lâm Văn Ban, tiểu ban Thừa Tác Viên Lời Chúa: Trần Thị Lý, tiểu ban Giúp Lễ: Trần Thị Thảo, tiểu ban Dâng Của Lễ: Ngô Thị Đào, tiểu ban Kinh Sách: Huỳnh Ngọc Thắng và Trưởng Ban Phụng Vụ: Nguyễn Trọng Tài.


Đầu tiên là huấn dụ của Cha Xứ, nhắc lại về ý nghĩa cũng như mục đích tồn tại của Ban Phụng Vụ là giúp cho cộng đoàn nên thánh. Mọi công việc, hoạt động của Ban Phụng Vụ đều phải nhắm tới việc giúp cho cộng đoàn đến với Chúa. Thật vậy, cộng đoàn Đức Tin được hình thành và tồn tại cuối cùng cũng là để cùng nhau tham dự bàn Tiệc Thánh và Ban Phụng Vụ có nhiệm vụ phục vụ chung quanh bàn Tiệc Thánh đó. Vì vậy đây là ban giữ nhiệm vụ chính yếu phục vụ cho sự tồn tại của cộng đoàn Đức Tin, tức là lo việc Thờ Phượng.


Lần tĩnh tâm này Ban Phụng Vụ đã cùng nhau học hỏi chín đề tài, với phương pháp là mỗi thành viên tìm hiểu về một đề tài phụng vụ và trình bày đề tài của mình cho các thành viên trong Ban Phụng Vụ. Đó là các đề tài :

1- Ca tiếp liên, ca hiệp lễ và bài ca sau rước lễ: Kim Thu trình bày

2- Lễ trọng nào cao hơn lễ Chúa Nhật?: Huỳnh Ngọc Thắng trình bày

3- Các bài đọc được la chọn như thế nào: Trần Thị Lý trình bày

4- Những ngày lễ buộc (What are the holidays of obligation?): Trần Thị Thảo trình bày

5- Thánh Lễ cử hành chiều hôm trước ngày lễ buộc và chiều Thứ Bảy: Nguyễn Huê trình bày

6- Những ai không được rước lễ: Lâm Văn Ban trình bày

7- Tại sao phải kiêng thịt ?: Ngô Thị Đào trình bày

8- Một số quy luật về Phụng Vụ trong Thánh Lễ: Nguyễn Trọng Tài trình bày

9- Sách Lễ Roma: Sơ Mai Trinh trình bày


Ban Phụng Vụ cũng dành thời gian một tiếng đồng hồ để trao đổi, bàn thảo các vấn đề cụ thể và xác định phương hướng sắp tới là: với hiện trạng có nhiều gia đình mới tham gia vào cộng đoàn, Ban Phụng Vụ sẽ phải cố gắng cổ võ mời gọi thêm nhiều tín hữu tham gia vào các tiểu ban Phụng Vụ nhằm giúp một phần cho sự phát triển cộng đoàn. Mục tiêu hoạt động Ban Phụng Vụ xác định từ đầu nhiệm kỳ này là hỗ trợ cho sự hiệp nhất và sự tăng trưởng của cộng đoàn bằng cách tạo môi trường rộng mở, đồng đều cho mọi người có thể tham gia một phần việc của cộng đoàn.

 

Buổi họp tiếp nối từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều với bữa ăn trưa thật ngon do cộng đoàn khoản đãi và buổi trao đổi chung với Ban Mục Vụ Cộng Đoàn về các vấn đề khác của cộng đoàn. Trong dịp này Ban Phụng Vụ cũng thông báo chương trình Phụng Vụ cho ba tháng cuối năm 2016 như sau :

  • Tháng 10: Tháng Mân Côi, mỗi Chúa Nhật, cộng đoàn có  lần chuỗi Mân Côi chung trong nhà thờ từ 3:3o giờ trưa
  • Tháng 11:

1/11: (Thứ Ba) Lễ các Thánh Nam Nữ (lễ buộc): Thánh Lễ Việt Nam lúc 7 giờ tối

2/11: (Thứ Tư) Lễ các linh hồn : Thánh Lễ Việt Nam lúc 7 giờ tối

Không có tổ chức viếng đất thánh chung như mọi năm

20/11: CN Lễ Chúa Kitô Vua, bế mạc Năm Thánh

Đi kiệu và lần chuỗi Lòng Thương Xót từ 3:30 giờ chiều

24/11: (Thứ Năm) Lễ ThanksGiving, Thánh Lễ chung với Giáo Xứ lúc 11 giờ trưa

  • Tháng 12:

8/12 (Thứ Năm)  Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (lễ buộc): Thánh Lễ Việt Nam lúc 7 giờ tối

24/12 : Lễ Vọng Giáng Sinh – Diễn Nguyện và Lễ Đêm (từ 9:30 giờ tối ?)

25/12 (CN) Lễ Giáng Sinh - Thánh Ca Giáng Sinh lúc 3:15 giờ chiều

 


Ban Phụng Vụ