7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Ban Bác Ái Xã Hội - Buổi Nói Chuyện Về Bảo Hiểm Sức Khỏe

Chúa Nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2016, sau Thánh Lễ từ 5g30 đến 6g15 chiều tại hội trường giáo xứ, Ban Bác Ái Xã Hội đã tổ chức một buổi nói chuyện giúp quý tín hữu trong cộng đoàn hiểu một số ý niệm cơ bản về bảo hiểm sức khỏe, phân biệt Medicare, Medicaid và Obamacare.


Buổi nói chuyện không nhắm vào các chi tiết kỹ thuật, chỉ gợi ra vài nét chính và nhằm nhắc nhở về cách vận dụng để giúp bà con tránh những lầm lẫn, thiếu sót dẫn đến thiệt hại (như bị phạt).


Medicare: Là chương trình bảo hiểm sức khỏe của liên bang chủ yếu dành cho người từ 65 tuổi trở lên và người khiếm khuyết. Medicare gồm có Phần A, B, D và C. Medicare không bao trả hết mọi chi phí ý tế, mà chỉ trả 80 %....Và Medicare nguyên thủy chỉ có phần A và B mà chưa có D (mua thuốc) và C (tùy chọn). Nhiều người không rõ điểm này nên chậm trễ mua phần D dẫn đến bị phạt (tiền) về sau, hay phải trả tới 20 % chi phí khám chữa bệnh (thiệt hại).


Medicaid: Là chương trình bảo hiểm sức khỏe chủ yếu của tiểu bang và có khi có một phần của liên bang. Đây là bảo hiểm miễn phí, đã có từ trước và được mở rộng thêm với Obamacare. Medicaid còn được gọi là Washington Apple Health, Provider One...


Obamacare: Là một đạo luật về bảo hiểm, và hai nét chính của Obamacare là:

      1- Bảo hiểm toàn dân bắt buộc, ai không mua bảo hiểm sẽ bị phạt.

      2- Ai mua thì có tài trợ để mua được, mức tài trợ tùy theo thu nhập.  


Khi xét cấp bảo hiểm Medicaid (còn gọi là Washington Apple Health) hay tài trợ để mua bảo hiểm theo đạo luật Obamacare người ta dựa vào hai tiêu chí:

     1- Thu nhập – dự theo bảng chuẩn nghèo FPL (Federal Poverty Level)

Mức chuẩn nghèo này do liên bang ban hành, thay đổi mỗi năm và tùy theo số người trong một gia đình. Thu nhập của bạn ở mức nào trong bảng FPL là yếu tố quyết định bạn sẽ được hưởng chương trình nào: Mua có tài trợ, hay được hưởng bảo hiểm miễn phí (Washington Apple Health hay Medicaid).


     2- Tình trạng di trú: 

Thông thường nếu chưa có quốc tịch, mà chỉ là thường trú nhân hợp pháp thì phải ở Mỹ đủ 5 năm mới hưởng trọn các quyền lợi. Riêng phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 18 tuổi thì không cần điều kiện này.

 

Cám ơn Ban Bác Ái Xã Hội đã có kế hoạch chu đáo để giúp cho Cộng Đoàn có thêm kiến thức về chương trình bảo hiểm và việc giải thích rõ ràng về chương trình bảo hiểm này sẽ giúp rất nhiều cho bà con của mình, những người đang mua bảo hiểm này vì đã có mấy trường hợp không biết nên bị phạt về Medicare…


Ngoài ra Ban Bác Ái Xã Hội, còn có thêm kế hoạch trợ giúp là: tùy theo nhu cầu cụ thể, sẽ đặt một bàn trực mỗi Chúa Nhật để giúp ghi danh miễn phí trong 2 tháng (tháng 12/2016, 12 /2016 và tháng 1 / 2017- tức là trong thời gian ghi danh (open enrollment của Medicare, Medicaid và Obamacare). Xin liên lạc với anh Tài, số điện thoại 253-719-7137.