7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Bổn Mạng Giáo Khu Micae


Chúa Nhật ngày 25 tháng 9, Giáo Khu Thánh Micae đã dâng Thánh Lễ mừng bổn mạng của giáo khu, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.


Thánh Micae đã chống lại thần dữ để bênh vực quyền tối cao của Thiên Chúa. Giáo Hội nhận Thánh Micae như Ðấng bảo trợ và tin rằng ngài vẫn dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên ngai tòa Chúa. Ngài được tôn kính ngay từ những ngày xa xưa bên Đông Phương. Tại Tây Phương, nhiều cuộc hiển linh của Thánh Micae càng làm cho việc sùng kính khởi sắc hơn, như tại núi Gargano miền nam nước Ý, dưới thời đức Gelase (192-196).


Tại Pháp, thánh Thiên Thần là một thánh quan thầy. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cũng đã hiện ra với nhiều người, đặc biệt năm 708, ngài hiện ra với Ðức Giám Mục thành Arranche và Ðức Giám Mục đã xây một thánh đường nguy nga để kính dâng Ðức Micae tại Mont Saint Michel. Từ đó, nơi đây đã trở nên một vị trí hành hương lớn (theo Tinmung.net).


Mừng lễ Bổn Mạng Giáo Khu Micae, xin Thánh quan thầy ban muôn ơn lành hồn xác trên các gia đình trong giáo khu Miace nhân ngày lễ quan thầy.