7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Video Clips Các Giáo Khu - Khối Phụng Vụ - Hội Đoàn Chúc Mừng Ngân Khánh Cha Chánh Xứ


Chúa Nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017, Thánh Lễ Tạ Ơn 25 năm thụ phong linh mục của Cha Chánh Xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn đã được cử hành trọng thể tại Nhà Thờ St Ann – Tacoma WA với sự tham dự của giáo dân cộng đoàn Thánh Giuse và khách mời.

 

Sau Thánh Lễ, mọi người cùng xuống hội trường tham dự liên hoan mừng Lễ Ngân Khánh của Cha. Đại diện sáu giáo khu, các tiểu ban thuộc Ban Phụng Vụ và các hội đoàn, ban ngành đã lên tặng hoa chúc mừng Cha. Trong lúc Cha được tặng hoa thì các đoạn phim ngắn chúc mừng Cha của các giáo khu, các ban và hội đoàn được chiếu lên màn ảnh hội trường.


Mời cộng đoàn xem các video clips chúc mừng của các giáo khu, các ban và hội đoàn:


Video Các Giáo Khu Chúc Mừng Ngân Khánh Cha Đaminh Nguyễn Anh Tuấn 

Video Khối Phụng Vụ Chúc Mừng Ngân Khánh Cha Đaminh Nguyễn Anh Tuấn


Video Hội Đoàn - Ban Ngành Chúc Mừng Ngân Khánh Cha Đaminh Nguyễn Anh Tuấn