7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Giới Thiệu Về Cuộc Vận Động “Được Mời Gọi Phục Vụ Như Đức Kitô”Trích thư mục vụ của Cha Chánh Xứ Đaminh – CN 1/4/2018


Thay mặt liên giáo xứ, cùng với tất cả quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Sơ, quý Thầy, quý vị trong ban điều hành, văn phòng  giáo xứ, và các tình nguyện viên, xin chúc anh chị em một Lễ Phục Sinh đầy tràn ơn Chúa, an bình, vui tươi, hạnh phúc và khang an! Xin cảm ơn anh chị em luôn dành cho hoạt động mục vụ của giáo xứ mọi giúp đỡ quý báu, đồng thời đã hỗ trợ tài chính cho liên giáo xứ thực thi sứ vụ và điều hành liên giáo xứ. Phục Sinh là mùa chúng ta mừng sự sống mới trong Đức Kitô sau khi Người sống lại.


Anh chị em đã nghe thông báo cuộc vận động “Được Mời Gọi Phục Vụ Như Đức Kitô”, cuộc vận động nhằm hỗ trợ quý Cha, quý Nữ Tu, và cộng đoàn dân Chúa đã bắt đầu.  Xin anh chị em cầu nguyện và tìm hiểu thông tin Đức Tổng Giám Mục đã chia sẻ với anh chị em trong thư ngài viết và được vị chủ tịch và các ủy viên giải thích. Chúng ta cảm tạ Chúa đã gửi đến cho chúng ta nhiều linh mục, nữ tu đã đến phục vụ chúng ta, và chúng ta muốn tri ân những vị đã và hiện đang phục vụ chúng ta được hưởng những ngày hưu trí tốt đẹp.


Xin anh chị em hỗ trợ các ngài về tiền hưu bổng và bảo hiểm y tế. Đây là một cuộc vận động đầy ý nghĩa, vì chúng ta được nhận lại tiền giúp giáo xứ thực hiện các dự án đặc biệt của mình. Vì thế mỗi đô la đóng góp vào cuộc vận động này, chúng ta sẽ được nhận lại 15 cents dùng cho dự án đặc biệt giáo xứ chúng ta muốn thực hiện. Cuộc vận động diễn ra trong một lần này bắt đầu cùng lúc với cuộc Quyên Góp Hằng Năm của Tổng Giáo Phận (ACA). Như anh chị em biết, cuộc Quyên Góp Hằng Năm của Tổng Giáo Phận (ACA) giúp cho hơn 65 hoạt động mục vụ của Đức Tổng Giám Mục trong Tổng Giáo Phận Seattle, chẳng hạn trợ giúp Chương Trình Chủng Sinh và nhiều hoạt động mục vụ khác, bao quát hơn những gì liên giáo xứ chúng ta có thể hỗ trợ.


Mến chào anh chị em trong Chúa Kitô,

Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, T.S. Mục Vụ

Linh Mục Chính Xứ Liên Giáo Xứ