7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Buổi Chích Ngừa Cúm Miễn Phí Tại St Ann


Chúa Nhật ngày 9 tháng 10 năm 2016, ban y tế cộng đoàn Thánh Giuse Tacoma đã phối hợp với dược sĩ Hồ Xuân Diện, Walgreens, tổ chức buổi chích ngừa miễn phí cho mọi thành viên các cộng đoàn tại trường học Giáo Xứ St Ann.


Buổi chích ngừa bắt đầu lúc 5 giờ chiều với nhiều thành viên cộng đoàn Mỹ đến trường học sớm để điền đơn chích ngừa.  Sau thánh lễ Việt Nam, số lượng người đến điền đơn chích ngừa đông hơn. Ban y tế đã nhờ một số anh chị em giáo viên trường Việt Ngữ Lê Bảo Tịnh đến điền đơn giúp cho cô bác anh chị em trong cộng đoàn Việt Nam để công việc chích ngừa được thông suốt và mau chóng. Buổi chích ngừa đã chấm dứt vào lúc 7:30 tối cùng ngày.


Cộng đoàn xin cám ơn dược sĩ Diện, dược sĩ Kim Thu, quý Sơ và các anh chị em giáo viên trường Việt Ngữ Lê Bảo Tịnh đã giúp cho buổi chích ngừa được thành công tốt đẹp.