7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Chúa Nhật Lễ Lá và Diễn Nguyện Đường Thương Khó 2018


Tưởng niệm cuộc vào Thành Giêrusalem long trọng của Chúa Giêsu trước khi Người chịu khổ hình và chết, Giáo Xứ St Ann đã cử hành long trọng Chúa Nhật Lễ Lá vào Thánh Lễ sáng 7:30 và lễ chiều lúc 3 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2018.


Vì thời gian hạn chế, Thánh Lễ sáng đã có cuộc rước lá trong nhà thờ. Thánh Lễ sáng bắt đầu vào lúc 7:30am sáng thay vì 7:45 như thường lệ. Quý tín hữu đến dự lễ đã nhận lá từ các anh em Hội Thánh Cả Giuse trước cửa ra vào hai bên nhà thờ. Mỗi người cầm một cành lá bước vào các hàng ghế trong nhà thờ và Cha Chánh xứ đã làm phép lá. Mọi người đứng tại chỗ trong khi ca đoàn hát bài Rước Lá.


Thánh Lễ chiều bắt đầu lúc 3 giờ. Vì thời tiết khá lạnh nên năm nay Diễn Nguyện Đường Thương Khó được thực hiện bên trong nhà thờ. Diễn Nguyện Đường Thương Khó dẫn đưa chúng ta vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chiêm ngắm cái chết đau thương của Người trên đồi Canvê. Sau diễn nguyện, cộng đoàn đã cùng Cha Chánh Xứ bước ra ngoài để cùng rước lá vào nhà thờ. Mọi người tụ họp trước Milner Center, sau khi Cha làm phép lá, các anh em Hội Thánh Cả Giuse đã phát lá cho mọi người và hướng dẫn đoàn rước vào nhà thờ.


Xem hình DiễnNguyện Đường Thương Khó Thánh Lễ chiều

Xem hình RướcLá Thánh Lễ chiều