7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Đội Múa Cộng Đoàn - Những Thành Viên Bé Nhỏ Nhưng Tấm Lòng "Không Nhỏ"


Quỹ bảo trì trường học giáo xứ đã nhận được số tiền $100 của các cháu trong đội múa cộng đoàn:

Julie Đinh, Phú Bùi, Uyên Đào, Tommy Nguyễn, Diệu-Lý Trần, Vy Vũ, Kristine Phạm, Sang Bùi, Emily Nguyễn, Michael Đinh, Bảo Ngân Đoàn, Steven Chu. 


Các cháu đi biểu diễn Tết Đinh Dậu cho Thành Phố Tacoma và được tặng một số tiền nhỏ. Các cháu đã bàn với nhau và đồng ý tặng lại cho cộng đoàn giáo xứ, cho quỹ bảo trợ trường học. 


Cộng đoàn giáo xứ cám ơn các cháu, những thành viên bé nhỏ nhưng tấm lòng và  suy nghĩ  “không nhỏ” chút nào cả.