7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

PRE-K FEBRUARY MONTHLY NEWSLETTERFriday, February 01, 2019


Dear Parents,

We welcome The Year Of The Pig, 2019. Happy Lunar New Year to you and your dear family! 

Welcome to Preschool at St. Ann Catholic Church Registration 2019!  We are excited that our planning is underway for the 2019 - 2020 school year.  We are blessed to be surrounded with wonderful students and parents. We thank God for providing us with this wonderful group who contribute to make our classroom feel like a loving family and community. The Registration Form is available from now on.  


Kindergarten registration:

Parents with children who are 5 years old before Sept. 1 may continue to register your child in the Catholic School system or go online for step-by-step kindergarten enrollment:

https://www.tacomaschools.org/enroll/Pages/Kindergarten-Registration.aspx

Parents with children who turn 5 years old between Sept. 1 and Oct. 31 may request an early entrance screening.

Parents/guardians can bring completed enrollment packets ​to their neighborhood school along with:

·  ​​Birth certificate or other document (baptismal certificate, hospital records, insurance records) to verify age.

·  Proof of immunizations

·  Proof of address (mortgage, phone, utility bill)

 February is Heart Month. We hope you have a wonderful Valentine’s Day with the ones you love.


Love and Prayers,

Sr. Trinh Nguyen & Sr. Ha Do (LHC)


DATES TO REMEMBER:

 

  • Feb 5                   Lunar New Year Celebration @10:30
  • Feb 13                  Early Release @ 11:00AM  (Staff Meeting)
  • Feb 18                  President’s Day (No School)

FERUARY BIRTHDAY : LIAM LE     02/01


F

*Highlights this month: Theme: Tet, Valentine’s Day; Animals


Lesson Plan (Pre-k):


*Writing: Identifying and tracing alphabets P-S. Associated words and sentences

*Math: Revision of Number concept 11-15. Sequence- what comes next.

*Science: Wild animals; Baby Animals; Animal Homes (habitat)

*Religion: Concept of God’s love and St. Valentine.

 

Lesson Plan: (Preschool):

 

Overview


-Help children express love and friendship.


-Understand that people need to respect animal and plant life, natural resources and habitats.

 

Vocabulary

 

Love, heart, animal, respect, natural, resources, habitats……………..


Tết, Hoa Mai, Hoa Đào, Bánh Chưng, Bánh Tét….


 

 Kính thưa quý Phụ Huynh,


Chào đón Xuân Mới Kỷ Hợi 2019. Chúc Mừng Năm Mới đến quý phụ huynh và toàn thể gia quyến.


Chào mừng quý phụ huynh Ghi Danh lớp Mầm Non (3-4 tuổi) cho năm học mới 2019-2020. 


Giáo Xứ St. Ann rất vui mừng với kế hoạch tiến hành cho năm học mới sắp tới 2019 - 2020. Giáo Xứ được chúc lành bởi các bé học sinh dễ thương và quý phụ huynh tuyệt vời. Tạ ơn Thiên Chúa qua sự đóng góp của quý phụ huynh đã làm lớp học giống như một gia đình và cộng đồng yêu thương. Đơn ghi danh cho năm học mới đã có sẵn từ bây giờ, quý phụ huynh có thể lấy về để ghi danh cho con em của mình.


Ghi Danh Lớp Mẫu Giáo:


Phụ Huynh có con em 5 tuổi trước mùng 1 tháng 9 có thể tiếp tục để ghi danh con em mình trong hệ thống trường học Công Giáo hoặc ghi danh vào lớp Mẫu Giáo của Sở Học Chánh Tacoma, theo từng bước hướng dẫn ghi danh.

 https://www.tacomaschools.org/enroll/Pages/Kindergarten-Registration.aspx


Phụ Huynh có con em 5 tuổi (sinh nhật vào khoảng từ mùng 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, có thể yêu cầu kiểm tra tình trạng sức khỏe và khả năng học tập của các bé. Cha mẹ/ người giám hộ có thể mang hồ sơ ghi danh đã hoàn tất để ghi danh cho con em mình vào nộp nơi các Trường học trong khu vực định cư, cùng với các giấy tờ sau:  

  • Giấy khai sinh hoặc chứng nhận, tài liệu khác (giấy chứng nhận rửa tội; hồ sơ bệnh viện, hồ sơ bảo hiểm) để xác minh tuổi.
  • Giấy chích ngừa
  • Giấy chứng minh địa chỉ (giấy thuế nhà, hóa đơn điện thoại, hóa đơn điện nước)


Tháng Hai cũng là tháng của Tình Yêu. Hy vọng quý Phụ Huynh có một ngày Lễ "Tình Yêu" thật hạnh phúc với người thân yêu nhất.


Yêu thương & cầu nguyện,

Sr. Trinh & Sr. Hà (LHC)