7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Khám và Chụp Hình Ngực Miễn Phí cho Quý Chị Em tại TacomaNgày 4 tháng 8, từ 1 đến 3 giờ chiều, tại Carol Milgard Breast Center – 4525 South 19th Street Tacoma, WA 98405 sẽ có buổi khám và chụp hình ngực (screening mammograms) miễn phí dành cho quý chị em gốc Châu Á và các đảo ở Thái Bình Dương, tuổi từ 40 trở lên và cho những người không có bảo hiểm sức khỏe hay có bảo hiểm nhưng bảo hiểm không chi trả những chi phí này.


Để làm hẹn, xin liên lạc với nhân viên phụ trách sự kiện này, số phone 253-301-6615


Ngoài ra trong sự kiện này còn có nhiều sinh hoạt vui tươi và bổ ích khác nhằm phục vụ cho quý chị em. 


Xin kính chuyển thông tin này đến cộng đoàn.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thông tin từ email của Debbi Saint, RN BSN (Coordinator, Congregational Health Ministries - CHI Franciscan Health)


Free Breast Center Screening Events for multicultural community - Tacoma 


Faith Community Nurses and Health Ministers,

Please inform your parishioners of these events for Asian and Pacific Islander and Latina populations.  These events are excellent ways to encourage and empower women to get a mammogram.

They’re a lot of fun too!  Thanks!