7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Giáo Khu Thánh Gioakim và Thánh Anna


Hàng năm, đến ngày 26 tháng 7 là Giáo Hội mừng lễ kính hai Thánh Gioakim và Thánh Anna, để ca ngợi tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa là Đấng đầy lòng nhân ái và quyền năng, đã chọn hai ngài làm nơi âm thầm ươm mầm sự cứu độ cho nhân loại là Đức Trinh Nữ Maria, để qua Mẹ mà nhân loại được đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng và ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu.


n
Giáo Khu Thánh Anna


Cộng Đoàn Thánh Giuse - Giáo Xứ Thánh Anna chúng ta rất diễm phúc có hai trong 6 giáo khu đã chọn Thánh Gioakim và Thánh Anna làm Thánh Quan Thầy. Theo lịch trình sắp xếp, các thành viên của hai giáo khu Thánh Gioakim và Anna đã quy tụ đầy đủ những ngày cuối tháng 7 để tôn kính các Ngài.


n
Giáo Khu Thánh Gioakim

 
Mừng lễ kính Thánh Gioakim và Thánh Anna chúng ta cần phải học hỏi gương lành của các ngài :

- Các bậc cha mẹ học gương các ngài để chăm sóc và dạy dỗ con cái theo ý của Thiên Chúa.
- Sống bậc vợ chồng noi gương các ngài sống tôn trọng và yêu thương nhau.

“Kính lạy hai Thánh Gioakim và Anna, xin cầu bàu cho chúng con là những người làm cha làm mẹ trong gia đình, biết nuôi nấng dạy dỗ con cái sống làm người Kitô hữu tốt lành; xin dạy chúng con là những người dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa để phục phục Ngài trong tha nhân, biết qu
ng đại hy sinh tất cả để trở thành công cụ loan truyền tình yêu Thiên Chúa đến cho mọi người...Amen."