7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Giáo Xứ Thánh Anna Thông BáoCùng hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ để mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, Linh Mục Chánh Xứ - Nguyễn Anh Tuấn đã lên chương trình sáu ngày cầu nguyện cho toàn giáo xứ tại Thánh Đường Thánh Anna trong năm 2017 để đền tạ và tôn kính Đức Mẹ Fatima.  Đồng thời qua việc đền tạ Đức Mẹ, các tín hữu có thể nhận được “Ơn Toàn Xá” do Đức Thánh Cha Phanxicô ân ban như trong bản tin ở dưới.

 

Xin quý vị theo dõi bản Lịch Trình cầu nguyện đính kèm để biết rõ ngày giờ.  Tin tức này cũng sẽ được đăng trên Websites của Cộng Đoàn và của Liên GX, cũng như trên bản tin của Cộng Đoàn.  Xin quý vị phổ biến tin này đến thân hữu những người có thể chưa biết đến.

 

 

 

Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima

(3 cách để nhận ơn toàn xá)

 

 Để kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima ở Bồ Đào Nha, Đức Giáo Hoàng Phanxicô quyết định ban ơn toàn xá trong suốt năm kỷ niệm này, bắt đầu từ ngày 27/11/2016 đến ngày 26/11/2017.  Để được lãnh nhận ơn toàn xá, các tín hữu cũng phải đáp ứng được các điều kiện thông thường gồm: Xưng Tội và Rước Lễ và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha.

 

1- Hành hương đến Đền Thánh Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha


Cách thứ nhất để nhận ân xá, là “các tín hữu phải hành hương đến Đền Thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha, và tham dự vào một nghi lễ hay buổi cầu nguyện nào đó hướng về Đức Trinh Nữ.”  Ngoài ra, các tín hữu cũng phải đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và cầu nguyện với Mẹ Fatima.  Trải qua nhiều năm, Fatima đã thu hút biết bao khách hành hương đến tôn vinh Mẹ Rất Thánh Mân Côi, trong đó có các Đức Giáo Hoàng Piô XII, Phaolô VI và Gioan Phaolô II.

 

Đặc biệt vào ngày 13/05/2017 theo dự kiến sẽ có sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài sẽ cử hành Thánh Lễ trọng thể mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ngay tại linh địa Fatima để tôn vinh Mẹ. Hãy đến bên Mẹ Fatima và cùng với con cái Mẹ trên khắp địa cầu tôn vinh Mẹ, thi hành sứ điệp mà Mẹ đã nhắn nhủ với loài người. 

 

2- Cầu nguyện trước bất kỳ bức tượng Đức Mẹ Fatima nào


Cách thứ hai là “các tín hữu phải đến viếng tượng Đức Mẹ Fatima với lòng sùng mộ, ở bất cứ nhà thờ, nhà nguyện hay nơi xứng hợp nào có trưng bày tượng công khai, trong những ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, tức vào ngày 13 mỗi tháng từ tháng Năm đến tháng Mười [trong năm 2017, và tại đó, họ sốt sắng tham dự các nghi lễ hay giờ cầu nguyện để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria.”  Về cách thứ hai này, cha Giám Đốc Đền Thánh Fatima nói với CNA rằng, việc đến viếng tượng Đức Mẹ, “không nhất thiết phải ở Fatima hay độc quyền ở Bồ Đào Nha” nhưng có thể được thực hiện bất kỳ nơi nào trên thế giới.  Những ai muốn lãnh ân xá cũng phải đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và cầu nguyện với Mẹ Fatima.

 

3- Dành cho người già và người đau yếu không đi lại được


Cách thứ ba để nhận ơn toàn xá, được áp dụng cho những ai vì tuổi tác, vì bệnh tật hay vì những nguyên nhân nghiêm trọng khác mà không thể đi lại được.  Những người này chỉ cần cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima, và hiệp thông trong tinh thần với những cử hành trong năm thánh vào những ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, tức ngày 13 mỗi tháng, trong khoảng từ tháng Năm đến tháng Mười năm 2017.  Họ cũng phải “dâng lên Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót với niềm tin, thông qua Đức Mẹ Maria, những lời cầu nguyện, những đau khổ hoặc sự hy sinh của họ trong đời sống.”

 

Thái Hà (06.12.2016)

                                           

 

  

Lịch Trình 2017 Đền Tạ Đức Mẹ Fatima Mừng Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện 

(Được Nhận Ơn Toàn Xá)Thứ Bảy, ngày 13/5/2017


 • 4pm lần chuỗi Mân Côi tiếng Anh - Louis Matej and Janet Byard
 • 4:30pm chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất, tiếng Anh - Thầy Thể
 • 5pm Lễ tiếng Anh *


 • 6pm lần chuỗi Mân Côi tiếng Việt - Anh Tài
 • 6:30pm chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất, tiếng Việt - Thầy Thể

 

 

Thứ Ba, ngày 13/6 /2017


 • 7am lần chuỗi Mân Côi tiếng Anh - Louis Matej and Janet Byard
 • 7:30am chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai, tiếng Anh - Thầy Thể
 • 8am Lễ tiếng Anh *


 • 5:30pm lần chuỗi Mân Côi tiếng Anh - Lanu & Theresa Naufahu
 • 6pm chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai, tiếng Anh - Thầy Thể
 • 6:30pm lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót (Soamoan) và chầu Thánh Thể 
 • 7pm Lễ tiếng Anh *


 • 8pm lần chuỗi Mân Côi tiếng Việt - Anh Tài
 • 8:30pm chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai, tiếng Việt - Thầy Thể

 

 

Thứ Năm, ngày 13/7/2017


 • 7am lần chuỗi Mân Côi tiếng Anh - Louis Matej and Janet Byard
 • 7:30am chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba, tiếng Anh - Cha Chánh X
 • 8am Lễ tiếng Anh *


 • 7pm Lễ tiếng Việt *
 • 8pm lần chuỗi Mân Côi tiếng Việt - Anh Tài
 • 8:30pm chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba, tiếng Việt – Cha Chánh X

 

 

Chúa Nhật ngày 13/8/2017


 • 8:30am lần chuỗi Mân Côi tiếng Anh - Louis Matej and Janet Byard
 • 9am chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư, tiếng Anh - Thầy Thể
 • 9:30am Lễ tiếng Anh *

 • 3pm lần chuỗi Mân Côi tiếng Việt - Anh Tài
 • 3:30pm chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư, tiếng Việt - Thầy Thể
 • 4pm Lễ tiếng Việt *

 

 

Thứ Tư, ngày 13/9/2017


 • 7am lần chuỗi Mân Côi tiếng Anh - Louis Matej and Janet Byard
 • 7:30am chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm, tiếng Anh - Thầy Thể
 • 8am Lễ tiếng Anh *

 

 • 6pm lần chuỗi Mân Côi tiếng Anh - Lanu & Theresa Naufahu
 • 6:30pm chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm, tiếng Anh - Thầy Thể
 • 7pm Lễ tiếng Anh *

 • 8pm lần chuỗi Mân Côi tiếng Việt - Anh Tài
 • 8:30pm chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm, tiếng Việt - Thầy Thể

 

 

Thứ Sáu, ngày 13/10/2017


 • 7am lần chuỗi Mân Côi tiếng Anh - Louis Matej and Janet Byard
 • 7:30am chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ sáu, tiếng Anh - Thầy Thể
 • 8am Lễ tiếng Anh *

 • 7pm Lễ tiếng Việt *
 • 8pm lần chuỗi Mân Côi tiếng Việt - Anh Tài
 • 8:30pm chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ sáu, tiếng Việt - Thầy Thể

 

 

(*) Thánh Lễ - Linh mục phụ trách / Phụng Vụ Lời Chúa và rước Mình Thánh Chúa - Phó tế phụ tráchBiên soạn: Phạm Thể

St. Ann Announcement


In communion with the Universal Church to celebrate the 100th anniversary of the apparitions of Our Lady of Fatima in Portugal, Pastor -Tuan has planned six praying days at St. Ann Church for public veneration this year.  Also in doing so the faithful may obtain the plenary indulgence that granted by Pope Francis as outlined in the below declaration. 

Please refer to the attached Venerating Schedule for the times and dates.  This information is also posted on the Tacoma Regional Parishes website and on Bulletin.  Please spread the word to your family and friends those who may not have accessed to this information.


 

Three ways to obtain an indulgence for

the 100-year Fatima anniversary

 

  

Our Lady of Fatima. Credit: Our Lady of Fatima International Pilgrim Statue

By Maria Ximena Rondon

 


Fatima, Portugal, Dec 1, 2016 / 06:32 am (CNA/EWTN News).- For the 100th anniversary of the apparitions of Our Lady of Fatima in Portugal, Pope Francis has decided to grant a plenary indulgence opportunity throughout the entire anniversary year, which began Nov. 27, 2016, and will end Nov. 26, 2017.


The Executive Secretary of the Rectory of the Fatima Shrine in Portugal, André Pereira, explained to CNA that the plenary indulgence can be obtained during the entire Jubilee Year. There are three ways of obtaining the indulgence, detailed in a statement on the shrine's website.  To obtain the plenary indulgence, the faithful must also fulfill the ordinary conditions: go to Confession and Communion, be interiorly detached from sin, and pray for the intentions of the Holy Father.


1. Make a pilgrimage to the shrine


The first way is for “the faithful to make a pilgrimage to the Fatima Shrine in Portugal and participate in a celebration or prayer dedicated to the Virgin.”  In addition, the faithful must pray the Our Father, recite the Creed, and invoke the Mother of God.

 

2. Pray before any statue of Our Lady of Fatima


The second way applies to “the pious faithful who visit with devotion a statue of Our Lady of Fatima solemnly exposed for public veneration in any church, oratory or proper place during the days of the anniversary of the apparitions, the 13th of each month from May to October (2017), and there devoutly participate in some celebration or prayer in honor of the Virgin Mary.”  Regarding this second way, the rector of the Fatima Shrine told CNA that the visit to the statue of the Virgin, “does not necessarily have to be only at Fatima or exclusively in Portugal,” but can be done anywhere in the world.  Those seeking an indulgence must also pray an Our Father, recite the Creed and invoke Our Lady of Fatima.

 

3. The elderly and infirm


The third way to obtain a plenary indulgence applies to people who, because of age, illness or other serious cause, are unable to get around.  These individuals can pray in front of a statue of Our Lady of Fatima and must spiritually unite themselves to the jubilee celebrations on the days of the apparitions, the 13th of each month, between May and October 2017.  They also must “offer to merciful God with confidence, through Mary, their prayers and sufferings or the sacrifices they make in their own lives.”

 


 

 2017 Fatima Centenary Veneration Schedule

(Plenary Indulgence)

 


Sat, May 13th 


- 4pm Rosary in Eng lead by Louis Matej and Janet Byard

- 4:30pm Reflection on the 1st apparition in Eng. > Deacon Theman

- 5pm Eng. Mass *

- 6pm Rosary in Vietnamese lead by Anh Tai

- 6:30pm Reflection on the 1st apparition in Vietnamese > Dcn. Theman

 

 

Tue, Jun 13th 


- 7am Rosary in Eng lead by Louis Matej and Janet Byard

- 7:30am Reflection on the 2nd apparition in Eng > Dcn. Theman

- 8am Eng. Mass *                            

 

- 5:30pm Rosary in Eng/Samoan by Lanu & Theresa Naufahu

- 6pm Reflection on the 2nd apparition in Eng. > Dcn. Theman

- 6:30pm pray Divine Mercy & Benediction in Samoan 

- 7pm Eng Mass *


- 8pm Rosary in Vietnamese lead by Anh Tai

- 8:30pm Reflection on the 2nd apparition in Vietnamese > Dcn. Theman

 

 

Thu, Jul 13th


- 7am Rosary in Eng lead by Louis Matej and Janet Byard

- 7:30am Reflection on the 3rd apparition in Eng > Fr. Tuan

- 8am Eng. Mass *                                                    

 

7pm Vietnamese Mass *

- 8pm Rosary in Vietnamese lead by Anh Tai

- 8:30pm Reflection on the 3rd apparition in Vietnamese > Fr. Tuan

 

 

Sun, Aug 13th


- 8:30am Rosary in Eng lead by Louis Matej and Janet Byard

- 9am Reflection on the 4th apparition in Eng. > Dcn. Theman

- 9:30am Eng. Mass *

 

- 3pm Rosary in Vietnamese lead by Anh Tai

- 3:30pm Reflection on the 4th apparition in Vietnamese > Dcn. Theman

- 4pm Vietnamese Mass *       

               

 

Wed, Sep 13th


- 7am Rosary in Eng lead by Louis Matej and Janet Byard

- 7:30am Reflection on the 5th apparition in Eng > Dcn. Theman

- 8am Eng. Mass *                          

 

- 6pm Rosary in Eng/Samoan by Lanu & Theresa Naufahu

- 6:30pm Reflection on the 5th apparition in Eng. > Dcn. Theman

7pm Eng Mass *


- 8pm Rosary in Vietnamese lead by Anh Tai

- 8:30pm Reflection on the 5th apparition in Vietnamese > Dcn. Theman

 

 

Fri, Oct 13th


- 7am Rosary in Eng lead by Louis Matej and Janet Byard

- 7:30am Reflection on the 6th apparition in Eng > Dcn. Theman

8am Eng. Mass *                                                 

 

- 7pm Vietnamese Mass *

- 8pm Rosary in Vietnamese lead by anh Nguyen TrongTai

- 8:30pm Reflection on the 6th apparition in Vietnamese > Dcn. Theman

 

 

(*) Masses by Priest or Liturgy of the Word with Communion by DeaconDeacon Theman