7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lịch Ghi Danh Cho Năm Sinh Hoạt Mới Của Đoàn TNTT


Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể bắt đầu phát và nhận đơn lúc 3pm vào Chúa Nhật ngày 5 tháng 3 bên trường học giáo xứ và sẽ tiếp tục sau Thánh Lễ các ngày Chúa Nhật 12 và 19 tháng 3.

Đoàn bắt đầu sinh hoạt vào ngày 26 tháng 3 năm 2017 theo thời khóa biểu thường lệ, từ 1:30 pm – 3:30 pm mỗi Chúa Nhật.

  • Lệ phí ghi danh năm nay là $100/em ($30 bảo trì trường học + $30 ăn giữa buổi hàng tuần + $20 đồ dùng học tập (binder, paper, supplies, etc) + $20 niên liễm cho Đoàn, Miền, và Trung Ương).

  • Phụ huynh ghi danh cho các em sớm (vào 3 ngày 5, 12, 19 tháng 3), lệ phí sẽ là $80/em.

  • Riêng cho các gia đình có từ 3 em trở lên tham gia TNTT, Đoàn có chương trình hỗ trợ đặc biệt là giảm giá thêm $20 cho mỗi em từ em thứ 3 trở lên. Tức là, nếu các em ghi danh trước ngày 26 tháng 3, lệ phí cho em thứ nhất và thứ 2 là $80/em nhưng từ em thứ 3 trở lên của mỗi gia đình là $60/em.

  • Nếu các em ghi danh khi TNTT đã bắt đầu (ngày 26 tháng 3), lệ phí cho em thứ nhất và thứ 2 là $100/em, và từ em thứ 3 trở lên là $80/em.


Xin quý phụ huynh đến ghi danh cho các em sinh hoạt với Đoàn, để các em học hỏi về Thánh Kinh, các giáo huấn của Hội Thánh, và các đạo lý thông thường. Sự tham gia của các em sẽ góp phần giúp Đoàn TNTT và Cộng Đoàn/Giáo Xứ ngày một thăng tiến.


Bảo Trân & Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể