7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

25 Em Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu Nhận Lãnh Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa


Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 28 tháng 5 năm 2017 là ngày đặc biệt của Cộng Đoàn Thánh Giuse Tacoma, ngày 25 em lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu được nhận lãnh Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa.


Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu của cộng đoàn dành cho các em từ 8 tuổi trở lên, được khai giảng vào đầu tháng 10 và kết thúc vào Chúa Nhật Kính Mình Máu Thánh Chúa năm sau. Chi tiết xin vào trang web của cộng đoàn, trang Giáo Lý - Đức Tin:

http://cdgiusetacoma.org/giaoly-ductin/


Sơ Theresa là người phụ trách chương trình. Cô Hồng (Helen) là giáo viên dạy lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu kỳ cựu của cộng đoàn. Bao năm qua cô toàn tâm toàn ý dạy giáo lý cho các bé. Năm này tiếp đến năm khác, cô đã giúp sức tạo nền tảng Đức Tin trong tâm trí các cháu nhỏ của cộng đoàn và trao lại cho cộng đoàn những tín hữu thật đáng yêu trong ngày nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể đầu tiên trong đời các cháu.  Cộng đoàn và phụ huynh rất trân trọng sự nhiệt tình và hy sinh của cô, người đã không mệt mỏi lái con đò Giáo Lý đưa từng đợt học trò đến bờ bến Đức Tin.


Năm nay các vị phụ huynh đã hết lòng giúp cho lớp học, đặc biệt là hai vị phụ huynh thường trực đã cùng Sơ Theresa và cô Hồng chăm lo cho lớp học từ khi ngày khai giảng cho tới ngày các cháu được nhận lãnh Mình và Máu Thánh Chúa. Cộng đoàn cám ơn hai vị phụ huynh đã cùng đồng hành với Ban Giáo Lý - Đức Tin trong thời gian qua, cô Bích Thuận - mẹ của hai bé sinh đôi Thanh Ngân và Kim Ngân - và cô Kim - mẹ của bé Laura Nordgren.


Danh sách 25 cháu nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể vào Chúa Nhật 28 tháng 5 năm 2017:

(Franxico X.) Preston Nguyen

(Helen) Kim Ngân Trịnh

(John) Brandon Thịnh Vũ

(Joseph Maria) Dylan Đao

(Joseph) Aidan Đặng Vũ

(Joseph) Đức Huy Lê

(Joseph) Kenny Khoa Phạm

(Maria) Aivy Evelyn Nguyễn

(Maria) Kimmy P Trần

(Maria) Michelle Trầm Lương

(Maria) Sophia Nguyễn

(Maria) Thùy Dương Nguyễn

(Maria) Yenell Hoàng Trần

(Martin) Ryan Tuấn Phạm

(Peter) Brandon Hoàng Lê

(Peter) Thiên An Trần

(Phaolo) Jaiden Minh Phạm

(Theresa) Laura Nordgren

(Theresa) Thanh Ngân Trịnh

(Vincent) Tuấn Anh Chu

Brianna Huỳnh

(John Baptist) Johnny Hoàng

Angel Lâm

Lily Hoàng Vũ

Thomas Koji Okano

 

Chúc mừng gia đình và các cháu đã được nhận Bí Tich Thánh Thể lần đầu.