7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Những Đóa Hoa Đẹp Dâng Tặng Quý Hiền Mẫu Của Cộng Đoàn


Năm 2018, năm có những thay đổi với chiều hướng phát triển mới của cộng đoàn giáo xứ, vào tháng Năm, Tháng Hoa, buổi Cung Nghinh Đức Mẹ Lavang và Thánh Cả Giuse đã diễn ra thật tốt đẹp vào trưa thứ Bảy. Cũng trong Tháng Năm, đặc biệt ngày Chúa Nhật thứ hai của Tháng Năm là Ngày Hiền Mẫu - Mother's Day - với truyền thống tôn vinh các người Mẹ, quý cha, thầy phó tế và quý sơ đã thay mặt Cộng Đoàn Thánh Giuse - Giáo Xứ Thánh Anna đã tặng những đóa hoa tươi thắm cho những người mẹ của cộng đoàn.


Cha Chánh Xứ Đaminh đã tặng hoa cho các người mẹ trong Thánh Lễ sáng Chúa Nhật 7:45 và cùng ngày, trong Thánh Lễ 4 giờ chiều, quý cha đã cùng thầy phó tế và quý sơ trao tận tay từng đóa hoa hồng tươi thắm như lời cảm ơn và chúc mừng đến các người mẹ của cộng đoàn nhân Ngày Hiền Mẫu 2018.


Hình Ngày Hiền Mẫu - Thánh Lễ 7 giờ 45 sáng 

Hình Ngày Hiền Mẫu - Thánh Lễ 4 giờ chiều