7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Họp Ban Mục Vụ - Thứ Bảy 24 tháng 9 năm 2016


Vào ngày Thứ Bảy 24 tháng 9 từ 9 giờ sáng đến 1:30 trưa, tại trường học giáo xứ, quý thành viên Ban Phụng Vụ đã có buổi Tĩnh Tâm và bàn thảo chuẩn bị cho các Thánh Lễ, Nghi Thức Phụng Vụ cho các tháng tới. Cùng thời gian trên Cộng Đoàn đã sắp xếp và mời gọi các thành viên trong ban điều hành các hội đoàn và giáo khu cũng như các ban ngành liên quan, và một số anh chị trực tiếp hỗ trợ cộng đoàn giáo xứ trong những ngày tháng tới cùng đến tham dự buổi họp này.


Buổi họp mặt, chia sẻ này với Cha Chánh Xứ sẽ thay thế buổi họp định kỳ của Ban Mục Vụ vào đầu tháng 10. Quý đại diện ban điều hành của các hội đoàn và giáo khu đã mời thêm các thành viên có tinh thần đóng góp ý kiến và sẵn sàng đồng hành với Cộng Đoàn, hỗ trợ và tham vấn cho Cha Chánh Xứ trong việc xây dựng và phát triển cộng đoàn giáo xứ.


Lịch trình bàn thảo chi tiết cho các giáo khu, hội đoàn, cũng như bàn thảo và cập nhật các mục vụ và kế hoạch quan trọng đã được trình bày và thảo luận như:


 • Các Thánh Lễ và mục vụ sắp tới
 • Cập nhật/sắp xếp vai trò và trách nhiệm các thành viên phụ trách các mục vụ và sinh hoạt trong cộng đoàn giáo xứ.
 • Cập nhật danh sách của cộng đoàn giáo xứ và trách nhiệm với thành viên ghi danh với cộng đoàn giáo xứ
 • Cập nhật/chia sẻ sinh hoạt các giáo khu
 • Cập nhật các ban ngành các lớp giáo lý
 • Các sinh hoạt đoàn thể
 • Hướng phát triển của cộng đoàn giáo xứ
 • Các kế hoạch: Projectors/LCDs, bảo trì và tu bổ trường học giáo xứ, máy in, đèn chiếu sáng trong nhà thờ, tài chánh, v.v…
 • Các sinh hoạt: Bingo Night, Tạ Ơn, Giáng Sinh, Tết ..v.v..
 • Phối hợp với các sắc dân trong giáo xứ cho các sinh hoạt chung
 • Vài chương trình và kế hoạch dự tính cho năm 2017


Buổi họp đã diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và thân mật, các thành viên trao đổi ý kiến hầu tìm ra cách tốt nhất giúp cộng đoàn giáo xứ phát triển. Trọng điểm của buổi họp đưọc nhiều người trao đổi và góp ý sôi nổi nhất là làm thế nào để trở thành những thành viên tích cực (active member) của cộng đoàn giáo xứ. Cũng từ buổi họp này các thành viên trong cộng đoàn đã hiểu rõ hơn về sự cần thiết của việc đóng góp – tài chánh, tài năng, thời gian - của từng cá nhân và gia đình đối với cộng đoàn giáo xứ.


Qua bàn thảo và tìm hiểu, các thành viên dự buổi họp đã biết thêm về sự quan trọng của việc đóng góp tài chánh đối với đời sống của cộng đoàn nói riêng và đối với giáo xứ nói chung. Tài chánh nhận được từ việc dâng cúng hàng tuần hay hàng tháng, hoặc một năm một lần theo phiếu dâng cúng của Chương Trình Người Quản Lý Giáo Xứ (Stewardship) sẽ giúp cho Địa Phận biết số lượng gia đình công giáo trong từng giáo xứ, nhất là giúp cho giáo xứ nắm được danh sách thành viên của Cộng Đoàn Việt Nam.


Cũng theo buổi họp này, được biết vào tháng 10, giáo xứ sẽ gởi về từng gia đình - đã ghi danh sinh hoạt với giáo xứ - lá thư của Cha Chánh Xứ giới thiệu về chương trình Người Quản Lý Giáo Xứ (Stewardship),  kèm một phiếu hứa đóng góp cho giáo xứ về tài chánh, thời gian và tài năng.  Các đại diện hội đoàn, ban, giáo khu có mặt đã hứa sẽ phổ biến tinh thần buổi họp và sẽ giải thích với các thành viên của mình về chương trình Người Quản Lý Giáo Xứ (Stewardship) để mọi người, mọi gia đình trong cộng đoàn sẽ trở thành những thành viên tích cực (active member) như:


 • Nếu chưa ghi danh sinh hoạt / chưa ghi danh vào gia đình công giáo của cộng đoàn giáo xứ: Đơn ghi danh sẽ để trên bàn trước cửa ra vào nhà thờ.
 • Mọi người tham gia chương trình Stewardship: Điền đơn dâng cúng về tài chánh, đóng góp tài năng, thời gian trong các hội đoàn, ban ngành sinh hoạt trong cộng đoàn giáo xứ.
 • Sau khi ghi danh sinh hoạt, giáo xứ sẽ gởi những phong bì màu vàng có in sẵn họ tên và địa chỉ về cho từng gia đình. Khi dự Thánh Lễ, mỗi thành viên sẽ để tiền mặt hay ngân phiếu (check) vào bao thư dâng cúng này thay vì bỏ tiền mặt vào rỗ dâng cúng như một số người đã và đang làm.

Đóng góp tài chánh bằng mọi hình thức đều rất cần cho sự tồn tại và phát triển của giáo xứ, nhưng nếu dùng bao thư màu vàng giáo xứ chuẩn bị cho mình - có in tên và địa chỉ - sẽ giúp giáo xứ biết được sự lớn mạnh của Cộng Đoàn Việt Nam trong sinh hoạt chung với các cộng đoàn bạn. Điều này sẽ giúp cho Cộng Đoàn Việt Nam trong tương lai nếu có yêu cầu hay nguyện vọng gì muốn đề đạt lên với giáo xứ hay với Địa Phận. 


Ban Thông Tin