7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

MONTHLY NEWSLETTER - JANUARY 1, 2019Dear Parents,

 

WISHING ALL OF YOU A JOYFUL YEAR FILLED WITH MANY BLESSINGS, HAPPY AND HEALTHY! 

Welcome Back!


It is great being back and into the swing of a new month and year.

In the month of January our units include: New Year, Winter, Freezing and Melting, Animals in Their Habitats.


New Year, New Assignments!


We welcome Sister Ha Do to our classroom and Sister Huong Vu is leaving us on January 15, 2019 to head to Seattle to serve at the Our Lady of Lourdes Parish. It has been an honor and a privilege to have Sr. Huong a part of our school for the time she has been here.

 

We would like to thank you for your compassion and understanding during this transition, Sr. Huong will be thought of often and fondly as we wish her well. Thank you.


Have a wonderful month, and thank you for letting us be a small part of your child's life.


Love and prayers,

Sr. Trinh Nguyen (LHC)

Sr. Huong Vu & Sr. Ha Do (LHC)Important Dates to Remember


January 2019

Jan 21                  Martin Luther King’s Birthday (No School)JANUARY BIRTHDAYJAYDEN STETZ: 1/18
Highlights this month: Theme: Winter

 

Lesson Plan (Pre-K):

*Writing: Identifying and tracing alphabets M-P. Associated words and sentences.


*Math: Number concepts 11-15 and Position words.


*Science: Basic concepts of floating and sinking and water – Changes. An introduction to Animals


*Religion: Concept that God made air and water, Jesus uses signs like water, air, and food to show God’s Love and the Church uses signs to show God’s Love too. Bible stories, Samuel, Jesus calms the storm, Saints, Bible phases and songs.

 

Lesson Plan: (Preschool):


Overview

 

  • The children will observe the process of freezing and melting
  • The children will observe water as a liquid and a solid
  •  The children will name things that are cold
  •  The children will recognize that winter is a season and name signs of winter

 

Vocabulary

 

Winter, cold, melt, snow, liquid, ice, solid, freeze...

 

 

 

Kính thưa quý Phụ Huynh,


Chúc Mừng Năm Mới 2019.


Chào mừng quý phụ huynh và các bé trở lại trường sau những ngày nghỉ Mừng Giáng Sinh.

Thật là tuyệt vời khi quay trở lại trường học vào những ngày mới của một tháng mới và một năm mới.

Trong tháng Giêng, các bài học của các bé sẽ là: Năm Mới; Mùa đông; Sự đóng băng và tan chảy; Môi Trường sống của động vật.

 

Năm Mới, Sứ Vụ Mới!


Chúng ta chào đón Sơ Hà Đỗ đến với lớp học của chúng ta và Sơ Hương Vũ sẽ rời chúng ta vào ngày 15 tháng 1 năm 2019 để đến Seattle, phục vụ tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức. Tht là mt hng ân và vinh d khi có được Sơ Hương là mt phn t ca trường chúng ta trong thi gian sut ba năm qua.


Cám ơn quý phụ huynh vì sự thông cảm và nhẫn nại trong quá trình chuyển đổi này, chắc chắn Sơ Hương sẽ được nhớ đến thường xuyên và ưu ái như chúng ta cầu chúc cho Sơ được mọi sự tốt lành trong sứ vụ mới.

Cảm ơn Sơ Hương và quý phụ huynh thật nhiều.

 

Kính chúc quý phụ huynh và gia đình có một tháng tuyệt vời, và cảm ơn đã cho phép giáo xứ là một phần nhỏ trong cuộc sống của con em quý phụ huynh.

Yêu thương và cầu nguyện,
Sr. Trinh Nguyễn (LHC)
Sr. 
Hương Vũ & Sr. Hà Đỗ (LHC)