7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

KẾ HOẠCH MỘT NĂM TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐOÀN


KẾ HOẠCH MỘT NĂM TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐOÀN

2017

2018

Chuẩn bị

Thực hiện Giai Đoạn 1

Thực hiện Giai Đoạn 2

Đúc kết

Giáo Khu & Đoàn Thể (A.Khoa)

Th.5

Th.6

Th.7

Th.8

Th.9

Th.10

Th.11

Th.12

Th.1

Th.2

Th.3

Th.4

Th.5

1

Củng cố giáo khu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Quy chế sinh hoạt giáo khu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Củng cố ban lãnh đạo giáo khu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Giáo khu đi vào hoạt động

 

 

 

Quảng bá thông tin - Cầu nối - Quy tụ thêm người vào GK, GX

 

2

Củng cố hội đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Họp các hội đoàn để thống nhất cấu trúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Đoàn thể hoạt động

 

 

 

Quảng bá thông tin - Quy tụ thêm người vào GK, GX

 

Tài Chánh & Kinh Tế (C.Minh Nghĩa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lập Ban Kinh Doanh Ẩm Thực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bán thức ăn (các HĐ,GK) ngày CN

 

 

 

 

6 GK, 6 Hội đoàn, 3 ca đoàn, 2 Ban TTV..gây quỹ cho C. Đoàn và cho mình

 

Phụng Vụ & Sinh Hoạt Tôn Giáo (A.Tài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Củng cố 3 ca đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tăng cường Ban TTV Lời Chúa & Thánh Thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chuẩn bị nhân sự Ban PV (cho 3 Thánh lễ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thêm người cho Ban Âm Thanh, Giúp Lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lắp projector – Tìm người điều khiển…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thánh Lễ Sáng CN và Thánh Lễ bilingual Thứ Bảy

 

 

 

 

Bắt đầu vào đầu tháng 9 : Thứ Bảy 2/9 và CN 3/9 

 

1

Thu thập ý kiến xác định giờ lễ sáng CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Quảng bá trước : Thông báo trên Website, HN, liên tục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp với Cha Xứ ( tối Thứ Sáu cuối tháng, 2 tháng/lần)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp với Hội Đồng Mục Vụ (CN cuối tháng, 2 tháng/lần)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Mục tiêu kế hoạch:

a - Tăng số lượng Thánh Lễ cuối tuần để giáo dân Việt Nam có thể tham dự : từ 1 lên 3

   • Chúa Nhật có 2 lễ tiếng Việt, sáng và chiều.
   • Thứ Bảy có lễ song ngữ Anh Việt, 5 giờ chiều.

b - Gia tăng nhân số giáo dân VN ghi danh vào giáo xứ, từ khoảng 450 gia đình lên 800 gia đình.

c - Gia tăng nguồn thu tài chánh cho toàn giáo xứ:

Từ khoảng $280,000/năm lên $380,000 - $400,000/năm, bằng cách tăng số tiền bỏ rỗ lễ Chúa Nhật & bán thức ăn gây quỹ.

2 - Nhóm chịu trách nhiệm : Anh Khoa – Chị Minh Nghĩa – Anh Tài

3 - Trực tiếp thực hiện kế hoạch : 3 ca đoàn - 6 giáo khu & 6 hội đoàn

4 - Thời gian thực hiện : 12 tháng – chia thành 3 kỳ, mỗi kỳ 4 tháng

5 - Mỗi người, mỗi đoàn thể giúp gì?  Quảng bá và vận động trong đoàn thể mình, trong khu xóm mình, trong những người quen biết, nơi chỗ làm… :

 • Chương trình Thánh Lễ mới tại Nhà Thờ St Ann, kể từ tháng 9 2017:
  • CN: Hai lễ tiếng Việt, sáng và chiều 
  • Thứ Bảy: Một lễ song ngữ lúc 5g chiều

 • Kêu gọi ghi danh vào giáo khu, giáo xứ để cộng đoàn gia tăng số lượng

 • Dùng bao thư vàng khi đóng góp để cộng đoàn có vị thế vững về tài chánh

6 - Phương pháp theo dõi kết quả trong tiến trình thực hiện:

 • Mỗi 2 tháng họp với Cha Xứ (tối Thứ Sáu) và họp với Hội Đồng Mục Vụ (CN sau lễ) - tuần cuối tháng.
 • Cập nhật số liệu ghi danh, số người dự lễ, số tài chánh
 • Rút tỉa kinh nghiệm
 • Điều chỉnh