7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Lễ Thăng Cấp Cho Các Võ Sinh Vovinam


Qua ba tháng học tập “TVNhập Môn, các em em võ sinh Vovinam  đã dự buổi thi lên cấp vào thứ Bảy ngày 24/9/2016.  Sau Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 2/10/2016, Cha Chánh Xứ đã thay mặt cộng đoàn trao giấy chứng nhận thăng cấp cho các em. 

Chúc mừng các em được thăng cp.  Chân thành cám ơn Cha Chánh Xứ, quý Souer, quý võ sư: Trần Hữu Tuấn Anh, Nguyễn Sơn Hải, và Lâm Quốc Bảo hướng dẫn cho các em. Đặc biệt cám ơn quý vị phụ huynh đã ủng hộ tinh thần các em và giúp đỡ các em trong thi gian học tâp vừa qua để có được kết quả tốt đẹp.

Xem hình tập luyện

Xem hình thi lên cấp

Danh sách các em được thăng cấp:

Họ tên

1

Trn Alexander

2

Nguyễn Jennifer

3

Phan Việt Quý

4

Nguyễn Quốc Bình

5

Nguyễn Phước Nam Phương

6

Nguyễn Phước Nam Trân

7

Nguyễn Nam Tuấn

8

Phạm Tâm An

9

Phạm Gia Vỹ

10

Vũ Đặng Aidan

11

BùDarlene 

12

Đào Dylan

13

TrJune